Betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne

Betonilaatan yläpuolisia puulattiarakenteita on rakennettu yleisesti mm. 1940 – 1980 luvuilla. Mikäli kosteutta pääsee maaperästä betonilaattaan, voi lämmöneristeisiin ja puura­kenteisiin syntyä vaurioita. Lisäksi sisäilman vesihöyryn on mahdollista ko. rakenteessa tiivistyä betonilaatan ja lämmön­eristeen rajapintaan.

Betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne

Betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kun­totarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suo­rittamisesta. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pinta­tunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

Katso erillinen tietokortti.

Liittyvät palvelut

Kuntotarkastus

Kauppaturva

Lue myös:

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.