Taloyhtiön energiaremontti voi tuoda jopa 20 prosentin kustannussäästön

Taloyhtiöissä merkittävin menoerä ovat energiakustannukset eli lämmitykseen varatut eurot. Nämä rahat menevät monissa taloissa täysin hukkaan, sillä vanhat ovet, ikkunat ja liian vähäinen eristepaksuus yläpohjassa sekä ulkoseinissä, päästävät lämpöä taivaan tuuliin. Vanhat lämmitysjärjestelmät vaatisivat kiireisesti päivittämistä nykyaikaisiin ratkaisuihin, jotta asukkaiden rahoille saataisiin vastinetta.

Energiakorjausten tuomat rahalliset säästöt voivat olla suuria

Raksystems on laatinut vuoden 2013 alusta lähtien yli 10 000 energiatodistusta. Näiden energiatodistusten mukana kerätyn tiedon perusteella voidaan todeta, että kaikkien näiden rakennusten energiakustannukset ovat olleet 1 514 616 MWh/vuodessa. Tämä vastaa 199 354 963 kgco2/vuodessa ja tarkoittaa näille rakennuksille yhteensä noin 144 250 327 €:n kustannuksia vuodessa.

Energiatodistuksen laatija kirjaa energiatodistukseen suositeltavia energiakorjauksia. Näiden yli 10 000 energiatodistuksen korjausehdotusten säästöpotentiaali on ollut 321 044 MWh/vuodessa energiaa, 47 804 145 kgCO2/vuodessa sekä 26 080 299 €/vuodessa.

Mikäli energiatodistuksissa suositellut energiakorjaukset olisi toteutettu, olisivat asiakkaat säästäneet energiakustannuksissaan vuosittain noin 20%.

Mistä lähteä taloyhtiön energiaremonttiin?

Olemme perustaneet Raksystemsillä taloyhtiöiden energiakorjauksia varten oman työryhmän helpottaaksemme taloyhtiöiden energiaremonttia. Työryhmä koostuu arkkitehti, lvisa- ja rakennesuunnittelijoista, energia-asiantuntijoista sekä projektinjohtajista ja valvojista unohtamatta vihreän rakentamisen asiantuntijoitamme. Lisäksi asiakkuuspäällikkömme vievät hanketta alusta loppuun asti kanssanne. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikki tarvittavat laskelmat ja suunnitelmat puolestanne, jotta energiaremontti onnistuu.

Tilatessasi Raksystemsin energiapalvelukokonaisuuden säästät useita kuukausia koko projektin läpiviennissä ja tuhansia euroja kokonaissuunnittelukustannuksissa, koska lähtötiedot pysyvät ja siirtyvät asiantuntijoidemme välillä katkeamattomana ja laadukkaina. Suunnittelemme ja kartoitamme kohteet jo alussa koko työryhmän voimin. Sinulta säästyy vaiva jokaisen suunnittelutyövaiheen uudelleen kilpailuttamisesta sekä tietojen välittämisestä eri tekijöiden välillä.

Taloyhtiölle jää ainoastaan päätöksen tekeminen energiakorjauksiin ryhtymisestä.

Mitä korjaustoimia yleisimmin energiaremonteissa tehdään?

Toimenpiteisiin ryhdyttäessä kannattaa aina olla suunnitelmallinen, jotta taloyhtiön arvo ja investoinnit kohdistuvat oikeisiin asioihin. Energian säätötoimenpiteet ovat pääosin ainoita rakennuksen parannus- ja korjaustoimia, millä on takaisinmaksuaika. Toimenpiteiden vaikutus näkyy taloyhtiöllä ostoenergian säästönä.

Hyvän takaisinmaksuajan omaavia toimenpiteitä taloyhtiöille ovat lähtökohtaisesti maalämpöpumpun asennus öljylämmityksellä ja sähkökattilalla lämpiäviin rakennuksiin, alkuperäisten kaksilasisten ja -karmisten ikkunoiden uusiminen nykystandardin mukaisiin MSE- tai MSE2-ikkunoihin sekä asuinkerroistaloissa myös poistoilmalämpöpumppujärjestelmän asennus. Määräajoin tehtävät lämmitysjärjestelmän perussäätäminen sekä ilmanvaihdon tasapainottaminen ja vakiovirtaussuuttimien asentaminen käyttöveteen sekä paineen alennusventtiilien asentaminen ovat taloyhtiön osakkaita pitkällä aikavälillä kannattavia toimia.

Taloudellista tukea energiakorjauksiin

Mikä parasta, valtio tukee taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamisessa vuosina 2020-2022 tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. Avustuksiin on budjetoitu yhteensä 100 miljoonaa euroa ja avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista. Normaalitasolla tuki on 4000 €/asuinhuoneisto, suurimmillaan jopa 6 000 €/huoneisto.

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon eli kaikki aikaisemmat perusparannukset, kuten kaukolämmön asennus ja rakennuksen eristyksen parannustyöt luetaan eduksi. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhönkin. Raksystemsin energiatyöryhmä laatii kaikki vaadittavat laskelmat ja suunnitelmat taloyhtiön puolesta.

Alkulaskelmissa taloyhtiötäsi auttavat kaikki pätevät energiatodistuksen laskijamme 48 energia-asiantuntijaa, suunnitteluvaiheessa kaikki 65 arkkitehti/rakenne/lvisa-suunnittelijamme sekä tämän jälkeen projektinjohto ja valvonta -osastomme 29 asiantuntijaa sekä koko projektin aikana 27 vihreän rakentamisen asiantuntijaamme.

Raksystemsiltä avaimet käteen -paketti taloyhtiön energia-avustushankkeeseen.