Toimiva ilmanvaihto on terveen sisäilman edellytys – erityisesti kouluissa

Huono sisäilman laatu on yksi Suomen suurimmista ympäristö- ja terveysongelmista. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan jopa 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu huonolle sisäilmalle päivittäin. Jatkuva altistuminen huonolle sisäilmalle aiheuttaa sairastelua, mutta huono sisäilman laatu myös laskee kiinteistöomaisuuden arvoa. Sisäilmaongelmiin tulee puuttua välittömästi, sillä home- ja kosteusvauriot kasvavat ajan kuluessa.

Ratkaisu sisäilmaongelmiin

Erityisesti koulumaailmassa ilmanvaihtoa ja sen sulkemista loma-aikoina, on käsitelty mediassa yhtenään. Aihetta ei ole turhaan nostettu esiin, sillä ilmanvaihdon puutteellinen käyttö on usein sisäilmaongelmien aiheuttaja.

Ilmanvaihdolla on tärkeä tehtävä sisäilman laadun kannalta, sillä se poistaa rakennuksessa syntyviä epäpuhtauksia ja tuo puhdasta ilmaa käyttäjien hengitettäväksi. Ilmanvaihto toimii paine-eron avulla, joka saadaan aikaiseksi koneellisesti puhaltimella tai painovoimaisesti tuulen ja lämpötilaeron yhteisvaikutuksella. Kouluissa, kerrostaloissa ja toimistorakennuksissa suositaan koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa, sillä sen avulla ilmavaihto on hallitumpaa.

Koneellinen ilmanvaihto on myös ongelmallinen, sillä sitä käytetään helposti väärin. Väärinkäytön seurauksena ilmanvaihtojärjestelmä menee epätasapainoon ja ilmavirrat eivät liiku kiinteistössä oikein. Mikäli kiinteistön paine-ero on suhteessa ulkoilmaan liian alipaineinen, järjestelmä imee likaista korvausilmaa tiloihin kiinteistön rakenteista. Mikäli taas paine-ero on liian ylipaineinen, rakenteisiin kertyy ilmavirtauksien vaikutuksesta kosteutta ja aiheutuu helposti mikrobivaurioita. Tavanomaisen kiinteistön alipaineisuus on muutamia pascaleita. Kun alipaineisuus ylittää 15 pascalia, kiinteistön paine-erot tulee selvittää ja ilmanvaihto tasapainottaa.

Ilmavirrat on voitu myös säätää liian pieniksi suhteessa tilojen käyttäjämääriin, joten ilma ikään kuin loppuu käyttäjiltä kesken. Myös tilakohtaiset paine-erot on huomioitava. Esimerkiksi kouluissa on usein tiloja, jotka on otettu hetkellisesti pois käytöstä tai tilojen käyttäjämäärät ovat huomattavasti kasvaneet aikaisemmasta. Myös näiden tilojen ilmanvaihto pitää muistaa tasapainottaa, ettei aiheudu ongelmia. Liian pienten ilmavirtojen lisäksi erityisesti vanhojen kiinteistöjen kanaviston äänenvaimentimien mineraalivillakuidut aiheuttavat päänvaivaa. Vanha mineraalivilla ei kestä ikuisesti, vaan se haurastuu ajan saatossa ja irrottaa kuituja sisäilmaan aiheuttaen sisäilmaoireita.

Paine-eron mittaaminen

Paine-eroja on hankala aistia, joten ne tulee mitata säännöllisesti. Erinomainen keino seurata paine-eroja on asentaa kiinteistöön paine-eroja seuraavia antureita. Anturien avulla paine-eroa voidaan tarkkailla reaaliajassa mihin vuorokauden ja vuoden aikaan tahansa, jolloin paine-eron aiheuttamiin ongelmiin voidaan reagoida hyvinkin nopealla aikataululla.

Anturit kuuluvat Raksystemsin Sisäilmatutka-palveluun. Sisäilmatutkan toiminta perustuu uuteen IoT-teknologiaan. Verkon kautta lähetetyt viestit ovat energiatehokkaita, jolloin anturit voivat olla paristokäyttöisinä toimintakuntoisena vuosikausia. Järjestelmän käyttö on myös helppoa, sillä se ei vaadi wlan-yhteyksiä eikä sim-kortteja toimiakseen.

Antureista on ollut suuri apu paine-erojen tutkimiseen jo monelle koululle sekä toimistorakennukselle. Suosittelen palvelua lämpimästi tämän ongelman selvittämiseen.