Ympäristöystävällinen korjaaminen ei ole aina kallista

Kun taloyhtiöllä on edessään korjaushanke, sen suunnittelu sisältää paljon erilaisia päätöksiä taloyhtiölle. Erilaiset kriteerit ja vaihtoehdot voivat olla haasteena taloyhtiön päätöksenteossa. Usein luullaan esimerkiksi edullisen valinnan poissulkevan ympäristöystävällisyyden ratkaisuissa, mutta onko asia oikeasti enää näin?

Ympäristöystävälliset vai edulliset valinnat?

Joillakin taloyhtiöillä vastuullisuus, ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus alkavat olla jo kantavia teemoja. Usein silti päätöksiä tehdessä halutaan valita se halvin vaihtoehto ja syntyvän hiilijalanjäljen miettimine jää sivurooliin.

Kustannustehokkuus arvostetaan korkealle, mutta se ei kuitenkaan poissulje ympäristön kannalta järkevien valintojen tekemistä. Monelle tulee edelleen yllätyksenä, että järkevät, tehokkaat ja rahaa säästävät ratkaisut ovat usein myös ympäristöystävällisiä. Vastuulliset valinnat eivät usein maksa yhtään sen enempää.

Korjaushankkeen eteneminen ympäristöystävällisesti

Suunnitteluprosessin aikana on aina hyvä pitää ”vihreä lanka” taustalla mukana kaiken kulmakivenä korjaushankkeen aikana, jotta tehdään oikeita ja järkeviä valintoja. Kun on tehty päätös korjaushankkeen aloittamisesta, hankkeessa aloitetaan kuntoarviosta ja sitä tukevista tutkimuksista. Näiden avulla saadaan hyvä käsitys siitä, missä tilassa kiinteistön kunto on.

Esiselvityksen aikana korjausvelkalaskelmien yhteydessä arvioidaan myös mitä kannattaa säilyttää ja kunnostaa, ja mitä mahdollisesti uusia. Rakenteita tutkiessa voidaan esimerkiksi päättää ikkunoiden uusimisesta tai kunnostamisesta. Jos jotain uutta päätetään hankkia, niin valinta kannattaa tehdä fiksusti. Nykyaikaiset, tehokkaasti valmistetut ja kestävät materiaalit ja elementit ovat hiilijalanjäljeltään pienempiä ja käyttöiältään pidempiä. 

Kiinteistön energiatehokkuus

Alkuvaiheen selvityksien tueksi on kannattavaa ottaa energiansäästökartoitus, joka tarjoaa taloyhtiölle lämmitystapavertailun. Näin taloyhtiö saa energiatehokkuuden parantamiselle eri vaihtoehtoja, joiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä. 

Uudisrakennus on oikeastaan aina energiatehokkaampi, eikä vanhojen rakennuksien energiaremonteilla voida saavuttaa samanlaista energiatehokkuutta. Tämän takia kiinteistön tutkiminen on erittäin tärkeää, jotta nykytilanne on tarkasti selvillä. Tämän perusteella voidaan antaa kannattavimmat suositukset ja tehdä toimenpiteitä sen mukaan, kiinteistön koko elinkaari huomioon ottaen.

Järkevät ja tehokkaat ratkaisut auttavat myös ympäristöä

Valintojen tehdessä taloyhtiöiden on tarkasteltava kokonaisuutta ja mitä kustannuksia vastaan oikeasti voidaan saada aikaan. Kaikkea ei kannata lähteä uusimaan tehokkaammaksi tai hiilijalanjäljeltään pienemmäksi, vaan tulee harkita, milloin loppuun käyttäminen on kannattavampaa. Hankkeen projektipäällikkö ja suunnittelijat auttavat näiden valintojen tekemisessä ja kertovat, mitä todellista hyötyä voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä.

Järkevät ja tehokkaat menetelmät, työtavat ja suunnitteluratkaisut ovat usein myös kestäviä ja hiilijalanjäljeltään pieniä. Harkituilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla minimoidaan tarvittavia rakennustöitä ja purkamisen tarvetta sekä löydetään optimoidut korjausreitit.

Järkevällä suunnittelulla löydetään myös ne toimenpiteet, jotka kannattaa yhdistää. Teknisten käyttöikien liian tarkka tuijottelu on tehotonta. Todennäköisesti kaksi taloyhtiön samaan osaan osuvaa toimenpidettä kannattaa yhdistää, vaikka toinen niistä olisi korjausvuorossa vasta parin vuoden päässä. Teknisiä käyttöikiä kannattaa kuitenkin tarkastella ja pitää mielessä, sillä ne auttavat varautumaan ja tukevat suunnittelua.

Lopulta kaikki toivovat asuvansa terveellisissä ja turvallisissa rakennuksissa, joiden korjaus on mahdollista tehdä edullisesti, mutta ympäristöystävällisesti.