Lähes 18 000 taloyhtiötä ryhtyy julkisivuremonttiin lähivuosina – miten välttää remontin kallis hintalappu?

Julkisivuremontteja tehdään taloyhtiöissä lähivuosina ennätyksellisen paljon. 20% asunto-osakeyhtiöistä kertoi Tilastokeskuksen kyselyn mukaan ryhtyvänsä julkisivu- tai kattoremonttiin seuraavan 10 vuoden aikana. Osuus vastaa noin 17 600 taloyhtiötä ympäri Suomen.

Raksystemsin Inspections & Surveys -divisioonan liiketoimintajohtaja Jari Marttinen kertoo, että usein taloyhtiöissä ei ole kunnossapidon suhteen riittävää suunnitelmallisuutta ja sen vuoksi korjauksiin tuhlataan turhaan rahaa.

’’Julkisivuremontti voi olla raskaimmillaan koko julkisivun uusiminen ja kevyemmillään huoltomaalaus. Jopa 80 %:ssa tekemissämme julkisivujen kuntotutkimuksissa kevyemmät korjausvaihtoehdot eivät ole enää mahdollisia. Raskaampien korjausvaihtoehtojen kustannus huoneistoa kohdin saattaa olla useita kymmeniä tuhansia’’, Marttinen toteaa.

Julkisivun vaurioitumisen syyt

Julkisivujen vauriot näkyvät ulospäin yleensä siinä vaiheessa, kun ne ovat kehittyneet pitkälle ja joudutaan tekemään raskaita korjauksia. Ainoa varma keino julkisivujen kunnon selvittämiseen on tutkia julkisivu säännöllisesti rakenteita avaavin menetelmin esimerkiksi kuntotutkimuksen avulla.

’’Eniten julkisivujen kuntotutkimuksia tehdään, kun julkisivujen vauriot ovat nähtävissä ja ollaan jo myöhässä. Viime aikoina tutkimuksia on alettu teettämään ennakoidusti esimerkiksi kuntoarvion suosituksen pohjalta, mutta vielä harmittavan vähän’’, kertoo kuntotutkijana Raksystemsillä toimiva Santtu Suvanen.

Yleisimpiä julkisivujen vaurioitumisen syitä ovat pakkasrapautuminen ja teräksien korroosiovaurioituminen. Kumpaakin vauriotyyppiä esiintyy säännöllisesti vanhemmissa kiinteistöissä. Raudoituksen korroosio on pääasiassa betonirakenteisten julkisivujen ongelma, kun taas pakkasrapautumista ilmenee lähes kaikissa julkisivurakenteissa.

Miten kalliit korjauskustannukset torjutaan?

Julkisivuremonttien kalliilta hintalapulta vältyttäisiin yksinkertaisin keinoin – säännöllisellä ja oikea-aikaisella kunnossapidolla. Asiantuntijan tekemien tutkimusten avulla kiinteistön korjaustoimenpiteet pystytään ennakoimaan paremmin ja taloyhtiön kalliilta korjauskustannuksilta vältytään.

Ensimmäisen kerran julkisivu suositellaan tarkastamaan nostimesta käsin jo takuuaikana, jolloin taloyhtiön ei tarvitse maksaa tarvittavia korjauksia. Seuraavaksi julkisivu kannattaa tarkastaa viiden vuoden päästä, sillä julkisivujen elastisten saumausten määritelty tarkastusväli on viisi vuotta. Kokenut asiantuntija osaa arvioida milloin julkisivulle on viisasta toteuttaa laajempi kuntotutkimus.

Isompi julkisivusaneeraus on yleensä ajankohtainen taloyhtiöille 30-40 vuoden iässä. Kun julkisivusta on pidetty hyvää huolta koko elinkaaren ajan, sen elinikää saadaan jatkettua jopa 20 vuodella. Julkisivujen kuntotutkimus toimii saneerauksen suunnittelun lähtötietona. Tutkimuksessa esitetään julkisivun korjausvaihtoehdot kustannus- ja käyttöikäarvioineen.