Avia Real Estate Oy, Avia Wing – Energiaremontti

Avia Real Estate Oy:n omistamassa Avia Wing kiinteistössä toteutettiin EcoReal Oy:n toimesta energiaremontti, jonka puitteissa tehtiin toimenpiteet ilmanvaihdon tarpeenmukaistamiselle sekä uusittiin kiinteistön alkuperäiset huippuimurit ja toimilaitteet. Projektin suunnitteluvaihe käynnistyi kevään 2021 aikana ja urakoitsijoiden kilpailutus sekä valinta saatiin päätökseen alkukesästä. Toimenpiteet kiinteistössä suoritettiin loppukesän ja syksyn 2021 aikana ja kokonaisuudessaan projekti saatiin päätökseen marras-joulukuun vaihteessa.

llmanvaihdon tarpeenmukaistamiseen tähtäävinä toimenpiteinä uusittiin ilmanvaihtokoneiden puhaltimet portaattomasti säätyviksi EC-puhaltimiksi sekä lisättiin mm. lämpötila-antureita ja kosteusmittauksia edesauttamaan ilmanvaihdon tarpeenmukaista ohjausta. Antureiden mittaustulosten perusteella ilmanvaihtoa on mahdollista ohjata tarpeen mukaisesti ja ylläpitää olosuhteita tilojen ollessa käytössä, mutta vähentää liiallista ilmanvaihtoa ja lämmitystä muina aikoina. Jäähdytysverkoston pumpuille lisättiin taajuusmuuttajat ja näiden säätöviestit ohjelmoitiin muuttumaan todellisen tarpeen mukaan. Kerroskohtaisille jäähdytysventtiileille lisättiin ulkolämpötilasta ja aikaohjelmasta riippuva käyntiehto ja yhden IV-koneen lämmöntalteenoton säätölogiikkaa korjattiin. Kiinteistössä olleet alkuperäiset huippuimurit vaihdettiin EC-huippuimureiksi. Näille lisättiin kanavapainemittauksia ja ne liitettiin osaksi nykyistä rakennusautomaatiojärjestelmää, minkä ansiosta pystytään seuraamaan huippuimureiden toimintaa entistä tehokkaammin. Suoritettujen toimenpiteiden myötä kiinteistön sähkön ja lämmön kulutukset laskevat sekä ympäristöpäästöt alenevat. Myös tilojen päällekkäistä lämmitystä ja jäähdytystä saatiin energiaremontin myötä vähennettyä ja kiinteistötekniikan laitteiden käyttöikää pidennettyä sekä korjausvelkaa poistettua.

Energiaremontin päätteeksi EcoRealin energiamanagerit huolehtivat seurantajakson ajan kiinteistön energiankulutuksen optimoinnista, jotta voidaan todentaa ja raportoida toimenpiteiden vaikutuksesta syntyvät säästöt sekä varmistaa halutut olosuhteet kiinteistön vuokralaisille. Seurantajakson myötä EcoRealin energiamanagerit pystyvät myös antamaan tarpeen mukaan taloteknistä tukea kiinteistöhuollolle.