HY247

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy teki EcoRealin avustuksella itselleen vastuullisuusohjelman ja ensimmäisen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttinsa. Työ käynnistettiin EcoRealin vastuullisuusasiantuntijan vetämillä työpajoilla, missä käytiin läpi yrityksen saavutuksia ja asetettiin tavoitteet ja mittarit edistyksen seuraamiseksi. Työ sisälsi myös toiminnan hiilijalanjäljen laskennan muiden oleellisten vastuullisuustunnuslukujen määrittelyn ohella.

”On ollut silmiä avaavaa käydä läpi vastuullisuuden osa-alueita toiminnassamme ja kartoittaa sekä jalan- että kädenjälkemme ympäröivässä yhteiskunnassa. Meiltä löytyy asiantuntemusta ja tietoa, jota ei muuten arjessa näe eikä tiedosta, mistä osa ollaan saatu näille sivuille kiteytettyä. Yrityksen vastuullisuustavoitteiden muodostaminen on antanut laajan kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja kehitystarpeista kestävän kehityksen hengessä. Erityisesti meille on kirkastunut ajatus, että vastuullisuuden edistäminen on jokaisen työntekijän vastuulla, ja vaikuttaa kaikkien ajatteluun ja tapaan tehdä asioita, ei niinkään yksittäisten projektien kautta.” sanoo toimitusjohtaja Antti Mäntynen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelu Oy.