Kesko Oyj

EcoReal  johti 46 Neste K -aseman talotekniikan kunnostusprojektien loppuunsaattamisen. Samalla kohteiden rakennusautomaatioon lisättiin talotekniikan energiatehokkaan toiminnan mahdollistavia ominaisuuksia. Kohdekohtainen projektin sisältö määriteltiin aiemmin tehtyjen kohdekohtaisten katselmusten sekä rakennusautomaation etäkäyttömahdollisuuden perusteella. Tehtävät muutostoimenpiteet käsiteltiin sujuvassa yhteistyössä kohteiden muiden suunnittelijoiden kanssa, mikä oli tärkeää erityisesti takuunalaisissa kohteissa.

Projektin myötä rakennusten sisäolosuhteiden arvioidaan parantuneen sekä energiakustannusten laskeneen.

”Projekti oli haastava, koska ympäri Suomea sijaitsevia kohteita oli kymmeniä ja yksittäisiä toimenpiteitäkin lähes tuhat. EcoRealin asiantuntijat pitivät kokonaisuuden hyvin hallussa ja sujuvassa yhteistyössä osapuolten kesken.”

-Ylläpitopalvelupäällikkö Juha-Matti Kyntäjä, Kesko Oyj