Tekninen Due Diligence Seinäjoelle

TDD + EDD ja energiakatselmus laadittiin kiinteistökaupan yhteydessä kohteeseen Seinäjoella. Kohde on liikekiinteistö, joka on rakennettu vuonna 1985 ja laajennettu vuonna 2000. Kiinteistön kerrosala on noin 8700 m2. Kohteeseen laadittiin TDD- sekä EDD-selvitykset sekä näiden yhteydessä energiakatselmus. Lisäksi kiinteistöstä löytyneiden riskirakenteiden ja havainnoista johtuen kohteeseen teetettiin selvityksen yhteydessä kosteusmittaukset alapohjarakenteisiin.

TDD:n yhteydessä selvitettiin mm. rakennuksen korjaushistoria ja selvitettiin rakennuksen ylläpitokulut. Lisäksi kartoitettiin kiinteistön korjaustarpeet seuraavalle 10 vuoden aikajaksolle. Energiakatselmuksessa löydettiin kannattavina toimenpiteinä mm. automaation ja ilmanvaihdon muutostöitä, joiden yhteydessä ilmanvaihdon ohjausta tarkennetaan ja kiinteistön puhaltimia uusitaan energiatehokkaampiin. Lisäksi kiinteistöön olisi mahdollista asentaa aurinkopaneelijärjestelmä ja tarkentaa liukukäytävien ohjausta taajuusmuuttajien avulla.

”Projekti sujui muutoin suunnitellulla tavalla. Aikataulussa pysyttiin ja asiakas kiitteli laatua”, kertoo EcoRealin Hanna Stammeier.