Aluskate

Aluskate asennetaan varsinaisen vesikatteen alle ja sen tarkoitus on estää kosteuden pääsy yläpohjan rakenteisiin.

Aluskate estää vesikatteen saumojen ja reunojen kautta mahdollisesti tunkeutuvan veden, lumen, kondenssiveden sekä mahdollisen irtomateriaalin kuten lehtien pääsyn yläpohjaan. Aluskate ulotetaan asennusvaiheessa rakennuksen ulkoseinälinjan yli, jolloin se ohjaa valumavedet pois rakennuksen rungosta.

Lähde: Toimivat katot 2022