Kodit / Asuntokauppa / Huoneistoalamittaus

Huoneistoalamittaus

Huoneistoalamittauksen tarkoituksena on selvittää asunnon standardin mukainen huoneistoala.


Tarkka ja luotettava huoneistoalamittaus

Yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu tai kiinteistön omistajalla oleva huoneistoalatieto ei ole aina luotettava, sillä vanhoissa rakennuksissa asunnon pinta-alatieto on voitu alun perin laskea vaihtelevin perustein. Pinta-ala on voinut myös muuttua asuntojen laajennusten, muutosten tai yhtiöjärjestyksen muutoksien yhteydessä.

Toteutamme huoneistoalamittauksia lasermittauskalustolla luotettavasti ja tarkasti SFS-standardin mukaisesti, RT 12-11055 -kortin mukaisesti.

Mittauksista toimitetaan kirjallinen raportti, joka sisältää tehtävän kuvauksen, huoneistoalan, mittausperusteet sekä tarkkuuden määrittelyn.


Oikea huoneistoalatieto on rahanarvoista asuntokaupassa

Huoneistoalamittaus on rahanarvoinen tieto asunnon myyjälle ja ostajalle. Tarkalla ja luotettavalla lasermittauskalustolla varmistutaan kodin huoneistoalasta.

Pinta-ala mitataan ulkoseinien ja huoneistojen välisten seinien huoneiston puoleisten pintojen mukaisesti. Saadusta pinta-alasta vähennetään kantavien seinien alle jäävä ala, savu- ja putkihormien alat, välipohjan aukkojen alat sekä alle 1600 mm korkeiden huoneiden osat.

Lisähintaan ja eritilauksesta on mahdollista mitata myös rakennuksen käytetty kerrosala.


Usein kysytyt kysymykset

Tarkalla ja luotettavalla mittauksella selviää kodin todellinen huoneistoala.

Ajankohtainen tieto huoneistoalasta auttaa kodin hinnoittelussa.

Omakotitalojen jäljellä olevan rakennusoikeuden määrä pystytään selvittämään huoneistoalamittauksen avulla.

Mittauksesta toimitetaan asiakkaalle kirjallinen raportti, joka sisältää huoneistoalatiedot jatkokäyttöä varten.

Raporttiin sisältyy:

  • Mittausperusteet.
  • Huoneistoalan.
  • Muut tilat, joita ei lasketa huoneistoalaan sekä niiden pinta-alat.
  • Perusteet millä tilat on luokiteltu huoneistoalaan tai muuhun alaan kuuluvaksi.

Huoneistoalamittauksen tilaajan tulee hankkia ennen mittauksen toteuttamista seuraavat asiakirjat ja tehtävä suositellut valmistelut mitattavaan kohteeseen.

  • Uusin olemassa oleva 1:100 tai 1:50 pohjapiirroskopio mitattavasta huoneistosta, sillä kantavien rakenteiden ja hormien sijainnin arviointi ilman piirustuksia on epävarmaa.
  • Tiedot mahdollisista laajennuksista ja tilojen käyttötarkoituksesta.
  • Rakennepiirustukset, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Mikäli tiloissa on runsaasti irtaimistoa, tulisi irtaimistoa siirtää niin, että seinien nurkat ja seinäpinnat ovat pääosin näkyvissä.

Huoneistoalamittaus suoritetaan yhdellä käyntikerralla niillä edellytyksillä, mitkä sillä hetkellä vallitsevat. Vaikka mittausta ei pystyttäisi tilaajasta johtuvista syistä kaikista tiloista suorittamaan, veloitetaan mittauksesta täysi hinta.

Huoneistoalamittaus suoritetaan laser-etäisyysmittaria, sekä mittanauhaa apuna käyttäen. Mittaustarkkuus riippuu mittalaitteen tyypistä, mutta laser-etäisyysmittareilla mittavirheen suuruus on enintään ± 3 mm.

SFS 5139 (RT 12-11055) standardin mukaan huoneistoalaan lasketaan standardin mukaisen huonekorkeuden kriteerit täyttävät tilat, vaikka ne eivät muutoin täyttäisi asuinhuoneen määritelmiä esimerkiksi ikkunoiden, lattian ja maanpinnan tasoeron tai huoneen minimipinta-alan suhteen ja olisivat käytännössä aputiloja sekä riippumatta siitä ovatko tilat kylmiä vai lämmitettyjä.

Kunnan ja kaupungin rakennusvalvontaviranomaisilla voi olla eri kunnissa ja kaupungeissa erilaisia tulkintoja siitä, mitkä tilat lasketaan huoneistoalaan. Rakennusvalvontaviranomaisten määrittelemä huoneistoala on sen vuoksi syytä tarvittaessa kysyä kyseisen kunnan tai kaupungin viranomaisilta. Asiaa selvitettäessä on hyvä esittää huoneistoalamittauksen raportti, jossa eri kriteerit täyttävien tilojen pinta-alat on eritelty.


Lue myös

Muista säännöllinen saunan huolto!

Suomessa on yli 2,4 miljoonaa saunaa. Erityisesti lomakautena saunat ovat kovalla käytöllä, sillä oman kotisaunan lisäksi käytetään myös mökkisaunaa. Muista siis saunan huolto!

Lue lisää

Mökkeiletkö ekologisesti?

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 Suomessa oli 503 750 kesämökkiä. Näillä vapaa-ajan asunnoilla käy…

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.