Vastuullisuus / Ihmisten hyvinvointi

Ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen

Varmistamme ihmisten hyvinvoinnin parhaalla asiantuntemuksella Pohjoismaissa; panostuksemme parempiin rakennuksiin edistävät ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta – myös omien työntekijöidemme osalta.


Ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen

Vietämme suurimman osan työ- ja vapaa-ajasta sisätiloissa – rakennuksissa, jotka liian usein eivät täytä asianmukaisia vaatimuksia. Asiantuntijoina alallamme ymmärrämme terveiden rakennusten merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille.

Hyvin suunnitellut, rakennetut ja ylläpidetyt rakennukset ovat turvallisia niiden käyttäjille. Lisäksi ne voivat parantaa tuottavuutta, vähentää stressitasoja ja lisätä elämänlaatua yleisesti.


Hyvinvointi alkaa meistä

Tiedämme, että menestyvä yritys rakentuu taitavien ja kukoistavien työntekijöiden varaan. Siksi on meille erityisen tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin työssään, nauttivat turvallisesta ja tasavertaisesta työympäristöstä ja pystyvät näin palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityksemme kulmakiviin kuuluu hyvä johtaminen, mukaan lukien eettinen liiketoimintatapa ja vastuullisuus koko arvoketjussamme. Luottamus työntekijöihimme ja heidän halukkuutensa oppia ja kehittyä ovat yrityksemme pitkän aikavälin arvolupaus. Toimitamme laatua ja rakennamme luottamuksellisia suhteita asiakkaisiimme. Liiketoimintaetiikkamme, sosiaalisen ja ympäristövastuumme ohjaavat periaatteet on kuvattu käyttäytymissäännössämme. Se julkaistiin vuonna 2023 ja sitä seurataan vuodesta 2023 lähtien.

Odotamme yrityksemme olevan taloudellisesti kannattava ja vakaa, mikä luo edellytykset pitkäaikaiselle työlle asiakkaidemme, työntekijöidemme ja omistajiemme hyväksi. Kasvustrategiamme tukee työpaikkojen luomista Ruotsissa ja Suomessa, mikä tekee meistä myös sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjän.


Työntekijämäärä kasvoi vuonna 2022

Vuoden 2022 lopussa Susteralla oli yhteensä 627 työntekijää. 65 prosenttia työntekijöistä työskentelee Suomessa ja 35 prosenttia Ruotsissa. Noin 36 prosenttia Raksystems Groupin työntekijöistä on naisia ja 64 prosenttia miehiä. Työntekijämäärä kasvoi pääasiassa yritysostoista. Vuonna 2022 EcoReal Oy Suomesta ja Aquademica AB Ruotsista liittyivät Raksystemsiin/Susteraan.


Sitaatti

”Pidän siitä, että voin toteuttaa omia ideoitani kehyksen puitteissa, kun ne ovat hyödyllisiä yritykselle. Tämä on ollut poikkeuksellista täällä Susterassa.”

Wafa Amelie, projektipäällikkö, Sustera Finland

Ihmisten hyvinvointi numeroina – KPI:t vuodelle 2023

  • 21 eNPS – Henkilöstön tyytyväisyys
  • 2.0 TRI – Kokonaislukema työtapaturmista
  • 1.1 – Henkilöstön koulutuspäivät
  • 73,6 M€ – Liikevaihto
  • 32 M€ – Verojalanjälki

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.