Kodit / Asuntokauppa / Energiatodistus

Energiatodistus

Lain edellyttämä energiatodistus toimii niin ostajan kuin myyjän apuvälineenä. Meillä on kokemusta yli 17 000 kohteen todistuksen laatimisesta.


Energiatodistus perustuu laskentaan, rakennuksen ominaisuuksiin sekä ostoenergiankulutukseen

Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia: energiankulutuksesta saadaan luotettavaa tietoa, joka ei ole riippuvainen rakennuksen käyttäjistä, vaan perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Energiatodistus sisältää myös tietoa rakennuksen senhetkisten käyttäjien toteutuneesta ostoenergiankulutuksesta.

 • Energiatodistus on lain mukaan pakollinen.
 • Todistus on voimassa 10 vuotta ja se on uusittava, ennen kuin edellisen todistuksen voimassaolo päättyy.
 • Tilaa todistus ennen asuntokauppaa tai asunnon vuokrausta.
 • Todistuksen tilaajana voi olla asunnon omistaja tai omistajan suostumuksella kolmas osapuoli.

Energiatodistus tuo apua energiatehokkuuteen

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet. Huolellisesti laadittuna se osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi ja mahdollistaa ostajalle kiinteistöjen vertailun energiankulutuksen mukaan.

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Laskenta tehdään kenttäkatselmuksen jälkeen, Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeet ja määräykset huomioiden.


Ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit sisältävät lisätietoa palvelusta ja siihen valmistautumisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi sekä mahdollistaa ostajaehdokkaalle kiinteistöjen vertailun kulutuksen mukaan.

Parhaan hyödyn saat, kun yhdistät energiatodistuksen Asuntokaupan Kuntotarkastukseen yhteyteen. Näin saat kokonaisvaltaisen kuvan kodin teknisestä kunnosta, energiatehokkuudesta sekä mahdollisista korjaus- tai parannusehdotuksista. Palvelun hinta on myös hieman edullisempi kuntotarkastuksen yhteydessä.

Susteran asiantuntijoilla on kokemusta vuosikymmenen ajalta ja yli 17 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Todistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä, ja laskenta toteutetaan Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden ja määräyksien mukaisesti.

Laaja-alainen osaaminen ja kokemus varmistavat taloudellisesti kannattavien parannusehdotuksien laatimisen asiakkaillemme.

Energiatodistus vaatii energiakatselmuksen kohteessa. Katselmuksen jälkeen suoritetaan laskenta ja valmis energiatodistus toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Todistuksen laskenta perustuu pääosin asetuksiin ja määräyksiin sekä tarkastuskäynnillä saatuihin pinta-alatietoihin tai annettuihin rakennuspiirroksiin, -suunnitelmiin ja annettuihin kulutustietoihin.

 • Tilaajalle toimitetaan palvelukuvaus, valmistautumisohje sekä haastattelulomake. Tilaajan vastuulla olevat asiat sekä tarvittavat valmistelut löydät valmistautumisohjeesta (linkki ohjeeseen).
 • Katselmoitavan kodin kenttäkatselmuksessa kuluu aikaa noin 1-8 tuntia, kohteen koosta riippuen.
 • Energiakatselmusta ennen energiatodistuksen tilaajaa haastatellaan ja selvitetään kohteen lähtötiedot.
 • Kenttäkatselmuksen jälkeen kohteen laskenta suoritetaan. Laskelmissa huomioidaan Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeet ja määräykset.
 • Valmis energiatodistus toimitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti asiakkaalle.
 • Palvelun hinta sisältää yhden käyntikerran kohteessa, joka tehdään niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että toimintaohjeita on noudatettu ja tarkastaja pääsee kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja tarkastuskohteisiin. Mikäli toimintaohjeiden noudattamatta jättämisen tai esim. talvisten sääolosuhteiden vuoksi ei voida tarkastaa kaikkia rakenneosia ja niitä tarkastetaan myöhemmin eri käynnillä, ovat tarkastukset erikseen tilattavia ja voimassa olevan hinnastomme mukaan veloitettavia lisätöitä.

Energiatodistuksessa esitetään muun muassa seuraavaa:

 • Rakennuksen perustiedot: nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus.
 • E-luku, Energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla.
 • Laskentaperusteet, muun muassa tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta.
 • Toteutunut energiankulutus.
 • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna.
 • Todistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika.
 • Toimenpide-ehdotukset ja niiden laskennallinen vaikutus E-lukuun.

1. Tutustu valmistautumisohjeeseen ajan kanssa ja järjestä pyydetyt asiakirjat asiantuntijan käytettäväksi.

2. Ole asiantuntijan käytettävissä kohdekäynnin yhteydessä, tai varmista mahdollisen isännöitsijän käytettävyys.

3. Ota esille tarvittavat asiakirjat. Energiatodistusta varten tarvitset (1-2 kohdan piirustukset ovat pakollisia ja niiden selvitystyöstä veloitamme lisätyöhinnastomme mukaisesti):

 • Pääpiirustukset mittakaavassa (pohjapiirros, rakennepiirustukset, rakenneluettelo ja / tai rakennustyöselvitykset)
 • Lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset ja -työselostukset.
 • Ilmanvaihtokoneiden ja ilmanlämpöpumppujen huoltokirjat ja muut asiakirjat.
 • Rakennuksen energiankulutustiedot kokonaiselta kalenterivuodelta. (sähkö, vesi, mahdolliset polttoaineet – puu, öljy tai pelletit)
 • leikkauspiirros,
 • julkisivupiirrokset.

Lisäksi on hyvä etsiä esille seuraavat tiedot:

 • Huoltokirjat ja vastaavat dokumentit.
 • Tiedot tiloissa tehdyistä korjaustöistä ja niiden dokumentit.
 • Raportit tiloissa aikaisemmin tehdyistä kosteus- ja kuntoarvioista tai muista vastaavista selvityksistä.

Tilaajan tulee huolehtia valtuutensa tarkastuksen tilaamiseen ja siihen, että tarkastus on mahdollinen toteuttaa.

Kohdetta ei saa tuulettaa / jäähdyttää ennen tarkastusta eikä tarkastuksen aikana, normaali ilmanvaihto pidetään tarkastuksen ajan päällä.

Yhtiömuotoisessa kohteessa tilaajan tulee tiedottaa tarkistuskäynnistä taloyhtiölle ja hankkia lupa kohteen tarkastamiselle.

Luotamme asiakkaalta saatuihin lähtötietojen oikeellisuuteen, emme tarkista niitä erikseen.

Laskennallisesti energiatodistuksen ostoenergia-arvot voivat merkittävästi erota rakennuksen toteutuneista kulutusarvoista. Ero johtuu pääosin rakennuksen käyttäjien kulutustottumuksista ja laskennan energiakertoimista. Lainmukaisen energiatodistuksen tarkoituksena on saattaa kaikki energiatodistukset vertailukelpoisiksi, koska kaikki
todistukset lasketaan samalla tavalla.

Toimenpidesuositukset perustuvat Susteran omiin tietokantoihin ja todistuksen antajan kokemuksiin vastaavista remonteista tai toimenpiteistä. Korjaus- ja perusparannuskustannukset voivat muuttua merkittävästi kilpailuttamalla eri toimijoita ja käyttämällä asiantuntevia rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden suunnitelmia tarjouspyyntöjen perustana.

Varmista asiantuntijan turvallinen liikkuminen tiloissa:

 • Isot kalusteet, tavarat, irtokaapit yms. tarkastamista rajoittava irtaimisto tulee siirtää niin, että tilojen tarkastus on mahdollista. Erityisen tärkeää on suurten esteiden
  siirtäminen kaikkien maanvastaisten seinien, märkätiloja rajaavien seinien ja ulkoseinien viereltä, lisäksi märkätilojen, vaatehuoneiden ja varastotilojen lattiapintojen raivaaminen näkyville.
 • Ullakkotilaan johtavien luukkujen avautuminen ja turvallinen pääsy ullakkotilaan niiden kautta tulee varmistaa etukäteen.
 • Ullakkotilassa tulee olla kulkusillat tai jokin muu turvallinen kulkutie, jota pitkin ullakkotila on tarkastettavissa kauttaaltaan.
 • Mikäli alapohjan alla on ryömintätila, tulee sinne järjestää riittävä kulkutie, niin että ryömintätilan kaikki kuljettavissa olevat osat voidaan tarkastaa.
 • Ullakkotilan ja ryömintätilan kulkureitit tulee olla vapaita ja turvallisesti kuljettavia niin, että tarkastus voidaan suorittaa ilman vaaraa todistuksen tekijän turvallisuudelle
  tai vaurioriskiä kiinteistön rakenteille, putkistoille, tms. Kesäaikana huomioitava myös ampiaispesät.
 • Vesikatolle johtavien tikkaiden, kulkusiltojen, yms. olemassaolo ja turvallisuus tulee tarkastaa vesikaton tarkastamisen mahdollistamiseksi.

Lue myös

Energiatodistus -50 %

Nyt lakisääteinen energiatodistus puoleen hintaan kuntotarkastuksen yhteydessä. Tarjous voimassa ympäri Suomen uusiin tilauksiin, jotka on tehty 30.6. mennessä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.