Kodit / Asuminen / Ilmamäärien tarkistusmittaus

Ilmamäärien tarkistusmittaus

Hyvä sisäilma edellyttää tarkoituksenmukaisesti toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää. Ilmamäärien tarkistusmittauksella selvitetään onko ilmavirrat säädetty oikein.


Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksella kohti parempaa sisäilmaa

Ilmanvaihtojärjestelmä kaipaa tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Epätasapainossa oleva ilmanvaihto saattaa aiheuttaa erilaisia ongelmia tilojen käyttäjille ja rakenteille.

Ilmamäärien tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Mittaustuloksien avulla ilmanvaihto osataan säätää tarpeeseen ja kiinteistölle sopivaksi.


Riittävällä ilmanvaihdolla varustettu koti on turvallinen ja terveellinen

Ilmanvaihdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa puhdasta ilmaa kodin tilojen käyttäjille, vieden samalla haitta-aineita ja kosteutta pois.

Ilmanvaihdollisesti tasapainossa oleva rakennus toimii tarkoituksen mukaisesti ja on terveellinen ja turvallinen ympäristö asua.

Usein kysytyt kysymykset

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksia voidaan tehdä omakotitaloista aina kerrostaloihin saakka.

Osakeyhtiömuotoisessa asunnossa selvitäthän ensin taloyhtiöltä kenen vastuulla, osakkaan vai taloyhtiön, ilmanvaihtoon liittyvät asiat ovat.

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksen avulla varmistutaan ilmanvaihdon tarkoituksen mukaisesta toiminnasta ja tarvittaessa ilmanvaihto osataan säätää oikealle tasolle.

Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu on muuttunut vuosien saatossa paljon ja määräykset ovat tiukentuneet jatkuvasti. Rakentamismääräyskokoelmassa on annettu ilmamäärien minimiarvot, joita on noudatettava suunnittelussa. Asuntojen ilmamäärät ovat kuitenkin usein epätasapainossa. Epätasapaino saattaa johtua monesta eri syystä.

Jotta rakennus toimisi suunnitellulla tavalla, tulisi ilmamäärien olla tasapainossa. Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, esimerkiksi tiettyjen huoneistojen ylipaineisuuteen ja sitä kautta rakenteiden vaurioitumiseen.

Ylipaine rakennuksessa työntää sisäilman kosteutta rakennuksen ulkovaipan rakenteisiin ja liian suuri alipaine voi haitata muun muassa takan vetoa ja vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista.

Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, joka on ilmavirtamittauksissa yleisimmin käytetty ja luotettavin menetelmä. Mittaukset tehdään aina kalibroiduilla mittalaitteilla. Mittaukset suorittaa myös SuLVI:n ilmamäärämittauksiin pätevöitynyt henkilö.

Ilmavirtamittauksissa mittaaja ei koskaan muuta ilmanvaihtoventtiilien asentoa, vaan tarkistaa venttiilit ja niiden ilmamäärät siinä asennossa kuin ne tarkastushetkellä ovat. Ilmavirtojen tarkistusmittaukset tehdään yleensä pistokokeenomaisesti tietyistä määristä asuntoja, tarvittaessa myös kaikkiin asuntoihin (tarjouspyynnön mukaan).


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.