Kodit / Asuminen / Kodin radonmittaus- ja korjaus

Kodin radonmittaus ja -korjaus

Tarjoamme radonmittauksia ja -korjauksia Suomen Säteilyturvakeskuksen kouluttamien ammattilaisten toimesta.


Asunnon radonmittaus avuksi kodin radonpitoisuuden selvittämiseen

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka kulkeutuu koteihin maaperästä. Mittaaminen on ainoa tapa selvittää kodin radonpitoisuus.

Virallinen radonin pitkäaikaismittaus suoritetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä radonmittauspurkilla vähintään kahden kuukauden ajan virallisen mittausjakson aikana eli 1.9-31.5.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan asunnon radonmittaus tehdään kahdella mittauspurkilla, jotta saadaan kattava arvio radonaltistuksesta. Pienissä asunnoissa radonmittaus voidaan suorittaa yhdellä mittauspurkilla. Radonmittaus suositellaan tehtävän viiden (5) vuoden välein.


Tilaa STUK-hyväksytyt radonmittauspurkit kotiin

Radonmittauspurkki 1 kpl 48 € (Radonmittauspaketti soveltuu alle 100m² asuntoihin, jos kerroksia on vain yksi ja talon perustukset sekä ilmanvaihto ovat samat koko asunnossa.)

Radonmittauspurkki 2 kpl 88 € (STUK:in ohjeen mukaan asunnot mitataan kahdella mittapurkilla, jotka sijoitetaan olo- ja makuuhuoneisiin. Kaksikerroksisessa asunnossa tulee mitata molemmat kerrokset)

Radonmittauspurkki 3 kpl 126 € (soveltuu yli 150m² asuntoihin).

Tilaa viralliseen mittaukseen hyväksytyt radonpurkit ja selvitetään kotisi tilanne verkkokaupasta.


Radonkorjaus on tehokas tapa poistaa radon

Radonkorjaus toteutetaan RadonWay® -radonsaneerausjärjestelmällä, joka poistaa terveydelle haitallinen radonkaasun tehokkaasti, tutkitusti ja toimivuustakuulla.

Radonsaneeraukset onnistuvat tyypillisesti yhden työpäivän aikana, sillä asennuksessa ei tarvitse suorittaa suuria muutos- tai kaivuutöitä.

RadonWay® -tuotteet ovat CE-merkittyjä ja järjestelmät täyttävät kaikki viranomaisvaatimukset, sekä vastaavat uusimman säteilynsuojelun edellyttämään EU-direktiiviin vaatimuksista terveydelle haitallisen radonin torjunnasta sisäilmasta. RadonWay® -radonin poistolaitteistot on suunniteltu vastaamaan Euroopan Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom mukaisiin vaatimuksiin radonkorjaus ja -saneerauslaitteistoista.


Porakaivoveden radonmittauksella radonturvallinen vesi

Porakaivovesi on suurin talousvesien säteilyaltistuksen aiheuttaja. Veden käytön yhteydessä huoneilmaan vapautuu radonkaasua, joka kulkeutuu asukkaiden hengityselimistöön. Suomen porakaivovesien radonpitoisuus on keskimäärin 460 bq/l.

Korkea veden radonpitoisuus on haitallista suihkun, astianpesun tai vedenkeiton yhteydessä. Radioaktiivisen veden juominen aiheuttaa mahalaukkuun säteilyaltistuksen ja syöpäriskin. Vesinäytteen laboratoriotutkimustulos toimitetaan sinulle postilla keskimäärin kolmessa vuorokaudessa (enintään 10 vuorokautta).

Radonin mittaaminen vedestä on ainoa tapa selvittää porakaivoveden radonpitoisuus. Voit tilata meiltä porakaivoveden radontutkimuksen kokonaishintaan 129 €.


Maaperän radonmittaus rakennuspaikalle

Ecotrak® -radonpurkilla mittaat maaperän radonpitoisuuden nopeasti ja luotettavasti. Mittari soveltuu maaperän radonpitoisuuden selvittämiseen ennen kiinteistön rakennusvaihetta tai remontointia.

Radonkaasu nousee maan pintaan kallion rakoja ja maaperän mineraalirakeiden välisiä huokosia pitkin. Kallion ja maaperän ilman läpäisevyydestä ja uraaninmäärästä riippuu se, kuinka paljon radonia havaitaan maanpinnalla. Radonkaasu kykenee liikkumaan maaperän huokosissa ja se pystyy liikkumaan pitkiäkin matkoja ennen heikentymistään. Radonia voidaan näin mitata maanpinnalta ja uraaniesiintymän päältä herkillä erikoismittalaitteilla. Maaperän radonpitoisuus vaikuttaa aina rakennustavan radonsuojaustapoihin. Maaperän radonmittaus voidaan teettää rakennuspaikalle ammattilaisen tekemänä tai itse mitaten


Alapohjan alipaineistus kustannustehokkaasti ja laadukkaasti

FreshWay® -alapohjan alipaineistusjärjestelmällä voidaan poistaa terveydelle haitalliset mikrobit sisäilmasta tehokkaasti, tutkitusti sekä kustannustehokkaasti.

Mitä alipaineisemmat sisätilat ovat, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ilma virtaa vuotoreittien kautta sisäilmaan. Alapohjan alipaineistusjärjestelmän avulla rakenneosan ja sisäilman painesuhteita muutetaan siten, että epäpuhdasta ilmaa ei pääse kulkeutumaan rakennuksen sisäilmaan. Lisäksi järjestelmän etuna on myös rakenteita kuivattava vaikutus.

Alapohjien alipaineistusjärjestelmien asennukset onnistuvat tyypillisesti yhden työpäivän aikana, sillä asennuksessa ei tarvitse suorittaa suuria muutos- tai kaivuutöitä. Ammattilaisen asentamat FreshWay® -järjestelmät sisältävät aina kolmen (3) vuoden laitteistotakuut. Laitteet ovat Suomessa valmistettuja, CE-merkittyjä ja toimitukseen sisältyy suomenkieliset ohjekirjat.


Lue myös

Ota yhteyttä

Radonmittauksien ja -korjauksien asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-16.