Vastuullisuus / Ympäristön hyvinvointi

Ympäristön hyvinvoinnin edistäminen

Rakennusten ollessa vastuussa 40 % energiankulutuksestamme ja 36 % hiilidioksidipäästöistä niiden elinkaaren aikana, meidän on käynnistettävä uusi aikakausi kestävämmässä rakentamisessa ja vastuullisessa kiinteistönhoidossa.


Elämän ylläpitäminen

Rakennettu ympäristö on merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde ja luonnonvarojen kuluttaja. Palvelumme auttavat kehittäjiä, kiinteistönhallintaa ja kodinomistajia taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja suojelemaan ympäristöä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja lieventämällä biodiversiteetin menetystä. Tavoitteenamme on olla hiilineutraaleja omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä ja arvioida ympäristövaikutuksemme vuosittain.


Positiivista vaikutusta tuottavat palvelut

Kaikessa toiminnassamme pyrimme ratkaisuihin, jotka vähentävät joko omaa tai asiakkaidemme hiilijalanjälkeä, esimerkiksi parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Positiivista ilmasto vaikutusta voidaan mitata hiilikädenjäljellä. Hiilikädenjälki ilmaisee tuotteen tai palvelun ilmastohyödyt, toisin kuin hiilijalanjälki, joka kuvaa yrityksen toiminnan negatiivista ilmastovaikutusta.


Hiilijalanjälkemme

Tavoitteenamme on olla hiilineutraaleja suorien päästöjen ja ostetun energian päästöjen osalta (scope 1 ja 2) vuoteen 2025 mennessä. Olemme luoneet suunnitelman hiilijalanjälkemme vähentämiseksi.

Susteran palveluntarjoajana hiilijalanjälkemme koostuu pääasiassa energiankulutuksesta toimistoissamme ja matkustamisesta. Vuonna 2022 kokonaisjalanjälkemme Suomessa oli 600 tCO2e, ja päästöt työntekijää kohden vähenivät 18 prosenttia edellisestä vuodesta. Ruotsissa hiilijalanjälki oli 207 tCO2e. Ruotsin merkittävästi pienempi jalanjälki johtuu alhaisemmista päästöistä sähköntuotannossa.


Hiilikädenjälkemme

Vuonna 2022 energiapalvelumme* säästivät asiakkailtamme jopa 58 GWh energiaa. Tämä tarkoittaa, että palvelumme vähensivät asiakkaidemme energiapäästöjä jopa 8 989 tCO2.

Uuden Geolo-ratkaisumme kautta toimitimme asiakkaillemme yhteensä 338 tCO2e uusiutuvaa energiaa vuonna 2022, ja EcoRealin energiaremontit vähensivät asiakkaidemme päästöjä jopa 66 700 tCO2e vuonna 2022.

Indikaattoreiden perusteella hiilikädenjälkemme oli yli 76 000 tCO2e. Tämä tarkoittaa, että positiivinen ilmasto vaikutuksemme on 94 kertaa suurempi kuin hiilijalanjälkemme.

*Sisältää energiatarkastukset Suomessa vuonna 2022 (ilman EcoRealia)


EU-taksonomia

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka listaa eniten päästävät taloudelliset toiminnat ja määrittelee kriteerit niiden kestävyystoimenpiteille. Tarjoamamme palvelut ovat pääasiassa konsultointia, joka sinänsä ei tuota päästöjä. Vain 5,5 % Susteran liikevaihdosta on EU-taksonomian mukaista ja 70 % taksonomian mukaisista palveluista liittyy ammatillisiin energiapalveluihin.

Olemme tunnistaneet, että ammatilliset energiapalvelumme, energiaremonttipalvelumme ja Geolo-innovaatiomme, joka tarjoaa maalämpöä ja -jäähdytystä, kuuluvat taksonomian piiriin. Olemme myös arvioineet kunkin toimintamme taksonomian yhteensopivuuden. Vuonna 2022 mikään palveluistamme ei ollut taksonomian mukainen. Tavoitteenamme on parantaa taksonomian yhteensopivuuttamme vuoden 2023 aikana.


Ympäristövastuu numeroissa

  • 338 tCO2e – Geololla tuotettu uusiutuva energia
  • 76 000 tCO2e – Palvelujemme hiilikädenjälki
  • 807 tCO2e – Toimintamme hiilijalanjälki
  • 5,5 % – EU:n taksonomian piiriin kuuluva liikevaihtomme

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.