Vastuullisuus / Ympäristön hyvinvointi

Ympäristön hyvinvoinnin edistäminen

Rakennusten ollessa vastuussa 40 % energiankulutuksestamme ja 36 % hiilidioksidipäästöistä niiden elinkaaren aikana, meidän on käynnistettävä uusi aikakausi kestävämmässä rakentamisessa ja vastuullisessa kiinteistönhoidossa.


Elämän ylläpitäminen

Rakennettu ympäristö on merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde ja luonnonvarojen kuluttaja. Palvelumme auttavat kehittäjiä, kiinteistönhallintaa ja kodinomistajia taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja suojelemaan ympäristöä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja lieventämällä biodiversiteetin menetystä.


Positiivista vaikutusta tuottavat palvelut

Kaikessa toiminnassamme pyrimme ratkaisuihin, jotka vähentävät joko omaa tai asiakkaidemme hiilijalanjälkeä, esimerkiksi parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Positiivista ilmasto vaikutusta voidaan mitata hiilikädenjäljellä. Hiilikädenjälki ilmaisee tuotteen tai palvelun ilmastohyödyt, toisin kuin hiilijalanjälki, joka kuvaa yrityksen toiminnan negatiivista ilmastovaikutusta.


Hiilijalanjälkemme

Ilmastotyötämme kiihdyttävät vuonna 2023 allekirjoitettu SBTi-sitoumus ja sen mukaiset päästövähennystavoitteet. Tavoitteenamme on saada hyväksytty SBTi-tavoite vuoden 2024 loppuun mennessä.

Susteran palveluntarjoajana hiilijalanjälkemme koostuu pääasiassa energiankulutuksesta toimistoissamme ja matkustamisesta. Vuonna 2023 kokonaisjalanjälkemme 6 792 tCO2e, joka on 25% enemmän kuin vuonna 2022. Kaiken kaikkiaan 79% päästöistämme tulevat Suomen liiketoiminnasta. Ruotsin merkittävästi pienempi jalanjälki johtuu alhaisemmista päästöistä sähköntuotannossa.


Hiilikädenjälkemme

Vuonna 2023 hiilikädenjälkemme oli noin 51 756 tCO2. Potentiaaliset identifiodut säästöt asiakkaillemme olivat yhteensä 22 551 tCO2.

Uuden Geolo-ratkaisumme kautta toimitimme asiakkaillemme yhteensä 6 439 tCO2e uusiutuvaa energiaa vuonna 2023, ja energiaremontit vähensivät asiakkaidemme päästöjä jopa 27 162 tCO2e vuonna 2023.

Olemme arvioineet, että mahdollinen hiilikädenjälkemme vuodelle 2023 olisi voinut olla jopa 160 000 tCO2, jos olisimme onnistuneet sisällyttämään kaikki palvelumme Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2023 positiivinen hiilikädenjälkemme oli yli 7 kertaa suurempi kuin hiilijalanjälkemme.


EU-taksonomia

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka listaa eniten päästävät taloudelliset toiminnat ja määrittelee kriteerit niiden kestävyystoimenpiteille.

Tarjoamamme palvelut ovat pääasiassa konsultointia, joka sinänsä ei tuota päästöjä. Susteran liikevaihdosta 17 % on EU:n taksonomiakelpoista. Tämä kertoo taksonomian mukaisten palveluidemme osuuden kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna (5,5 % vuonna 2022). Lisäksi lanseerasimme vuonna 2023 uusia palveluita, kuten ilmastoriskin hallinnan ja sopeutumisen konsultoinnin, joka kuuluu EU-taksonomian piiriin.

Olemme tunnistaneet, että energiapalvelumme, energiaremontit ja
Geolo-innovaatio, joka tarjoaa lämmitystä ja jäähdytystä maalämmön avulla, kuuluvat EU-taksonomian piiriin

Lisäksi paransimme onnistuneesti taksonomiankelpoisuuttamme vuonna 2023. 93 % liikevaihdostamme on taksonomianmukaista, kun se vuonna 2022 oli 0 %. Tämä saavutus osoittaa, että saavutimme tavoitteemme 50 % vuoteen 2023 mennessä. Jatkamme työtämme parantaaksemme EU-taksonomiakelpoisuuttamme tulevina vuosina.


Ympäristövastuu numeroissa

  • 6 439 tCO2e – Geololla tuotettu uusiutuva energia
  • 51 756 tCO2e – Palvelujemme hiilikädenjälki
  • 6 792 tCO2e – Toimintamme hiilijalanjälki
  • 17 % – EU:n taksonomian piiriin kuuluva liikevaihtomme
  • 93% – EU:n taksonomian piiriin kuuluvasta liikevaihdosta oli taksonomianmukaista

Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.