Vastuullisuus / Taloudellinen hyvinvointi

Taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen

Kiinteistöt ovat usein omistajiensa varallisuuden merkittävä osa. Pitämällä ne paremmassa kunnossa pidempään säästämme sekä taloudellisia että luonnonvaroja, luoden pitkäaikaista taloudellista vakautta.


Varallisuuden ylläpitäminen

Yritykset eivät enää voi tavoitella tuloksia hinnalla millä hyvänsä. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa pitkäaikaisen liiketoiminnan suorituskyvyn tukemista vahingoittamatta yhteisön sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia näkökohtia. Sustera:ssa haluamme löytää tasapainon talouskasvun, resurssitehokkuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen vakauden välillä.


Terveet rakennukset, talous ja ympäristö

Joskus voi olla kannattavampaa purkaa ja rakentaa uudelleen kuin korjata. Kuitenkin tämä ei useinkaan ole totta – varsinkaan kun rakennus on pidetty hyvässä kunnossa. Pitämällä ne hyvässä kunnossa ja pidempään vähennämme uuden rakentamisen tarvetta maailmassa, jossa kaupungistuminen väistämättä johtaa suurempiin kaupunkeihin. Käyttämällä vähemmän pääomaa, energiaa ja raaka-aineita hillitsemme luonnonvarojen käyttöä ja asumiskustannusten kasvua. Näin osallistumme edullisen ja ympäristöystävällisen asumisen tarjoamiseen suuremmalle joukolle ihmisiä.

Huolellinen elinkaaren hallinta luo myös taloudellista turvaa kiinteistön omistajille ja asukkaille. Hallitsematon korjausvelka voi ajaa kiinteistön omistajan tai asuntoyhteisön vaikeuksiin. Ajantasaiset toimenpiteet sen sijaan välttävät odottamattomia kustannuksia ja auttavat rakennusta ylläpitämään tai usein jopa kasvattamaan arvoaan.

Energia-alan palvelumme puolestaan parantavat sekä uusien että olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta ja nopeuttavat siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Tämä auttaa vähentämään tulevia energiakustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, projektipalvelumme varmistavat, että rakennus- tai remonttiprojektisi pysyy budjetissa, tavoitteissa ja aikataulussa. Meidän kanssamme rakennuksesi on valmis uuteen, kestävämpään aikakauteen.


Haluamme lisätä tietoisuutta kestävästä kiinteistönhoidosta

Asiantuntijajärjestönä tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta kestävistä rakennuksista. Vuonna 2023 järjestimme 71 koulutuspäivää asiakkaillemme Suomessa ja 47 Ruotsissa. Lisäksi koulutuksen ohella viestimme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista aiheista sosiaalisen median, suoran postituksen, lehdistötiedotteiden ja asiakastapahtumien kautta.


Kaiken keskiössä on terve kiinteistö

Ydintehtävämme on auttaa kiinteistön omistajia pitämään huolta rakennuksistaan. Tavoitteenamme on mitata positiivista vaikutustamme kiinteistöjen hyvinvointiin tulevina vuosina. Samalla näemme, että oma liiketoimintamme on kestävällä pohjalla: rakennuskannan ikääntyessä ja ympäristömääräysten tiukentuessa rakennuksen elinkaaren palveluiden kysyntä kasvaa.

Vuonna 2023 Sustera suoritti 165 (Suomi) ja 70 (Ruotsi) ympäristösertifiointia sekä 11 503 (Suomi) ja 9 056 (Ruotsi) tarkastusta ja tutkimusta kiinteistönomistajille.


Taloudellinen kestävyys numeroissa – KPI:t vuodelle 2023

  • 71 NPS – asiakastyytyväisyys
  • 118 päivää – asiakaskoulutukset
  • 235 – ympäristösertifiointia
  • 20 559 – kiinteistön terveyttä edistäviä tarkastuksia

Tarkastele Sustera Suomen asiakastyytyväisyyslukemaa edellisen 30 vuorokauden ajalta:


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.