Kodit / Asiantuntijalausunnot / Asiantuntijalausunnot, kuntotutkimukset

Asiantuntijalausunnot, kuntotutkimukset

Asiantuntijalausunnot ja tutkimukset kuluttajille ammattitaidolla ja puolueettomasti.


Asiantuntija auttaa selvittämään kotisi kunnon

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa tilaajaa saamaan puolueeton lausunto kohteen vaurioista, vioista ja mahdollisista puutteista. Lausunto auttaa löytämään ratkaisun asuntokaupan riitatilanteissa.

Asiantuntijalausunto voi olla esimerkiksi:

  • Sisäilmatutkimus
  • RTA-asiantuntijalausunto
  • Kuntotutkimus
  • Rakennustyön laatuun liittyvä lausunto

Näiden lisäksi Susteralla on Keskuskauppakamarin hyväksymiä tavarantarkastajia, joiden kautta on mahdollista saada myös HTT-tavarantarkastus.

Lausunnossa korjaustapaehdotukset esitetään pääpiirteittäin ja niiden perusteella laaditaan karkea kustannusarvio ehdotetuille korjaustoimenpiteille. Tarkemman kustannusarvion laatiminen edellyttää yksityiskohtaista korjaustyöselityksen laatimista. Tämä on erikseen sovittavaa ja veloitettavaa lisätyötä.


Puolueettomuus ja ammattitaito ovat riitatilanteiden avaintekijät

Joskus törmää tilanteeseen, jossa asuntokaupan jälkeen uuden omistajan aloittaessa remonttia löytyy rakennuksesta jonkinlainen vaurio, piilovirhe, josta ei kaupantekohetkellä ole ollut tietoa. Toisinaan uudet asukkaat saavat selittämättömiä oireita tai pitkittyneitä sairauskierteitä, jolloin nousee epäilys kodin mahdollisista sisäilmaongelmista tai vaurioista rakenteissa. Tällöin tarvitaan puolueetonta asiantuntijaa.

Asiantuntijatyöt toteutetaan joko tuntiveloitusperusteisesti ja kiinteähintaisena erillisen tarjouksen mukaisesti.

Lausunnon tilaajana voi olla asunnon myyjä tai ostaja.  

Usein kysytyt kysymykset

Asiantuntija tutustuu kohteen dokumentteihin, kuten uuden omistajan laatimaan virhelistaan, piirustuksiin sekä asuntokaupan yhteydessä teetettyyn kuntotarkastusraporttiin, mikäli sellainen on teetetty.

Asiantuntija tutustuu tarvittaessa kohteeseen paikan päällä ja sopii omistajan kanssa muun muassa tarvittavien rakenteiden avausten kohdista, näytteiden ottopaikoista sekä tutustuu kohteen mahdollisiin riskirakenteisiin.

Asiantuntija laatii kohteelle tarvittaessa tutkimussuunnitelman.

Tutkimukset toteutetaan kohteessa, mahdolliset rakenteiden avaukset sekä näytteiden ottaminen.

Asiantuntija ottaa näytteet ja toimittaa ne laboratorioon analysoitavaksi. Analysoinnissa käytetään ulkopuolista, hyväksyttyä laboratoriota.

Asiantuntija laatii kohteesta kirjallisen raportin. Raporttiin lisätään kohteesta otettuja valokuvia ja tarvittaessa kustannusarvio.

Susteran asiantuntijalausunnot toteutetaan tuntiveloitusperusteisesti.

Asiantuntija on mahdollisuuksien mukaan erikseen tilattavissa asiantuntijaksi myös oikeuskäsittelyihin.


Lue myös

Koti vaatii huoltoa ympäri vuoden

Jokaiselle vuodenajalle on tyypilliset huoltotehtävät Kaikki kodit ja rakennukset ovat tietyssä määrin…

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.