Asuinkiinteistön kuntoarvio

Kuntoarvion tarkoitus on selvittää taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta ja kustannustasosta. Kuntoarvio laaditaan KH-kortiston kuntoarvio-ohjeiden mukaisesti. Asuinkiinteistön kuntoarvio toimii myös pohjana taloyhtiön kunnossapitosuunnittelulle.

Kuntoarviointi tehdään kiinteistölle rakennustekniikan, LVIA- ja sähkötekniikan osalta. Tarkastuksen suorittaa kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmä. Kuntoarviossa tarkastetaan piha-alueet, rakennukset, yhteiset ja tekniset tilat sekä käyttötilat. Asunnot tarkastetaan ohjeiden mukaisesti laajuudessa (10-20 % huoneistoista) siten, että kuitenkin vähintään neljä huoneistoa tarkastetaan.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy