Energia

Pientalon yhteydessä puhuttaessa energialla tarkoitetaan yleisesti lämmitykseen, sähkölaitteisiin ja veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ja sen vuosikulutusta, mikä ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa eli kWh/v.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy