Ilmanvaihdon määritelmät

Hiukkanen

PM10 hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 10 mikrometriä.

Huonelämpötila 

Yleensä ilman lämpötila oleskeluvyöhykkeellä. Kun huoneessa on laajoja pintoja, joiden lämpötila poikkeaa ilman lämpötilasta, käytetään huonelämpötilana operatiivista lämpötilaa. Operatiivinen lämpötila kuvaa sisäilman lämpötilasta poikkeavien pintalämpötilojen vaikutusta ihmisen lämmöntunteeseen.

Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema lämpömäärä

Lämpömäärä, mikä tarvitaan ilmanvaihdon ilmavirran lämmittämiseksi ulkoilman lämpötilasta huonelämpötilaan.

Ilmanvaihto

Huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla.

Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho

Rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän, kaikkien puhaltimien yhteenlaskettu sähköverkosta ottama sähköteho, jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusjäteilmavirralla tai mitoitusulkoilmavirralla (suurempi näistä). Ilmanvaihtojärjestelmän sähköverkosta ottama sähköteho sisältää puhaltimien moottorien sähkötehon lisäksi mahdollisten taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden sähkötehon.

Ilmanvaihtokerroin

Tunnin kuluessa huonetilaan tai tilasta virrannutta ulkoilmavirtaahuonetilan ilmatilavuutta kohti (m3/h)/m3 =1/h.

Ilmastointi

Huoneilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden ja ilman liikkeen hallintaa tulo- tai kierrätysilmaa käsittelemällä.

Jäteilma

Poistoilma, joka johdetaan rakennuksesta ulos.

Kierrätysilma

Ilma, joka palautuu ainoastaan samaan huonetilaan tai asuntoon.

Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä

Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tuodaan lämmitettyä/jäähdytettyä ja suodatettua ulkoilmaa puhaltimen avulla.

Koneellinen poistoilmajärjestelmä

Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tulee ulkoilmaa sekä ulkoilmalaitteiden kautta, että rakenteiden ilmavuotoina.

Käyttöaika

Aika, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan tai rakennusta tai tilaa käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Lämpötilahyötysuhde

Lämmöntalteenottolaitteiston lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilan muutoksen suhdetta poisto- ja ulkoilman lämpötilojen erotukseen lämmönsiirtimessä.

Oleskelutila

Huonetila, jossa oleskellaan pitempään kuin tilapäisesti. Oleskelutiloja eivät ole esim. hygieniatilat, pukuhuoneet ja toimistokäytävät.

Oleskeluvyöhyke

Se osa huonetilasta, jossa sisäilmastovaatimukset on suunniteltu toteutuvaksi. Yleensä se on vähintään huonetilan osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 m:n korkeudella lattiasta ja sivupinnat 0,6 m:n etäisyydellä seinistä tai vastaavista kiinteistä rakennusosista.

Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä

Järjestelmä, jonka toiminta perustuu korkeus-ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Lämmin sisäilma kevyempänä virtaa poistoilmakanavassa ylöspäin ja ulos rakennuksesta. Tilalle tulee ulkoilmaa sekä ulkoilmalaitteiden kautta että rakenteiden ilmavuotoina.

Palautusilma

Ilmaa, joka palautetaan tuloilmana siten, että palautettavassa ilmassa on kahden tai useamman eri huonetilan poistoilmaa.

Poistoilma

Ilmaa, joka johdetaan huonetilasta pois.

Siirtoilma

Ilmaa, joka johdetaan tilasta toiseen tilaan.

Suunniteltu käyttöikä

Rakennukselle, rakennusosalle, talotekniikkajärjestelmälle, sen osalle tai komponentille asetettua käyttöikävaatimusta, jonka määrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja tai suunnittelija.

Tuloilma

Ilmaa, joka johdetaan huonetilaan.

Lähde: Suomen rakennusmääräyskokoelma D2 1.3 Määritelmiä 1.3.1.