Jäätyvätkö kotisi vesiputket pakkasilla?

Vesiputket jäätyvät helposti etenkin säiden lauhduttua ja ongelma on valitettavan yleinen. Ennaltaehkäise ongelma hyvissä ajoin ennen pakkassäitä. Mikäli putket pääsevät jäätymään, älä ryhdy hommiin itse, vaan jätä sulattaminen aina ammattilaiselle. Paikallista ja korjaa ensisijaisesti jäätymisen syy, sillä oikein asennettu vesiputki ei aiheuta ongelmia.

Kuinka ehkäisen putkien jäätymisen?

Vesiputket pääsevät jäätymään, kun niissä virtaavan veden lämpötila laskee alle nollan, jolloin jäätyvä vesi tukkii putken. Ongelmaa esiintyy myös, kun veden virtaama on pieni tai vesi pääsee seisomaan putkessa.

Aiemmin ongelmaa tuottaneet putket tulisi tarkastaa hyvissä ajoin, korjata vika ja ehkäistä ongelman uusiutuminen. Pyri pitämään putken pintalämpötila plussan puolella ehkäistäksesi putkien jäätymisen. Voit käyttää lisälämmitintä peruslämmön tukena, mikäli lämpötila uhkaa laskea pakkasen puolelle.

Muista tarkkailla myös putkien teknisiä käyttöikiä. Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jolloin rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaisinta korvata uudella. Etenkin omakotitalon putkien teknisen käyttöiän umpeutuminen vihjaa omistajalleen selkeästi kasvavasta vuotovahingon riskistä.

Älä sulata jäätynyttä putkea itse

Mikäli varotoimistasi huolimatta vesiputki pääsee jäätymään, ole yhteydessä LVI-alan ammattilaiseen. Sulava jää voi aiheuttaa jopa putken rikkoutumisen ja sitä kautta vesivahingon. Jätä putken sulatus kokeneelle ammattilaiselle, vaikka laissa ei olekaan määritelty putkitöitä tekevien henkilöiden koulutusta. Asiantuntija suoriutuu tehtävästä oikeaoppisesti ja osaa minimoida mahdolliset vauriot. 

Mikäli putken sisällä oleva jäätukos kylmenee lisää ja supistuu samalla, riski putken rikkoutumiseen kasvaa. Jään ja putken sisäpinnan väliin jäävä vesi jäätyy ja lisää tukoksen paksuutta. Sään lauhtuessa jäätukos laajenee eikä putken tilavuus riitä vastaanottamaan lämpölaajenemista, joten putki halkeaa.

Muista oikeaoppinen putkien asennus!

Jäätynyt putki kielii sen väärin asentamisesta tai putken ympäristön olosuhteiden muutoksesta sen asentamisen jälkeen. Putket tulisi sijoittaa esim. sisälle rakennuksiin tiloihin, joissa lämpötila pysyy nollan yläpuolella tai maahan routarajan alapuolelle.

Keskustele LVI-asiantuntijan kanssa ongelmastasi ja pyrkikää paikallistamaan ongelma, jotta se voidaan korjata ennen seuraavaa pakkaskautta. Muista käyttää aina kokenutta asiantuntijaa, sillä vakuutusyhtiö saattaa antaa kieltävän päätöksen putkivuodon korvaamisesta, mikäli asennustyö on tehty itsenäisesti. Putkirikkojen aiheuttamat vesivahingot korvataan yleensä koti- tai kiinteistön vakuutuksesta.