Miten kotisi lämmitysjärjestelmä voi?

Toimiva lämmitysjärjestelmä takaa kodin asumisviihtyvyyden ja energiatehokkuuden joka säällä. Kun lämmitysjärjestelmä toimii, laitteet pitävät veden ja sisäilman sopivan lämpöisenä eikä hukkaenergiaa synny. Myös lämpö siirtyy energiatehokkaasti, kun lämmitysjärjestelmä on huollettu ja toimintakunnossa. Kodin asukkaat voivat hyvin viihtyisässä kodissa ja ympäristö kiittää.

Kotisi lämmitysjärjestelmä vaatii tarkastusta, kun kotisi on pääsyt noin 20-vuotiaaksi asti pientalon elinkaarella. Lämmitysjärjestelmissä on osia, jotka tulee uusia niiden elinkaaren aikana. Mikäli lämmitysjärjestelmä on jo vanha, kannattaa koko järjestelmän vaihtamista harkita, sillä nykyaikaiset järjestelmät ovat yleensä energiatehokkaampia ja säästävät siten sekä rahaa että ympäristöä.

Lämmitysjärjestelmän huolto ammattilaisen toimesta

Yleisimmät pientalojen lämmitysjärjestelmät ovat kaukolämpö, maalämpöpumppu, sähkö-, öljy- ja puulämmitys. Lämmitysjärjestelmillä ja niiden komponenteilla on tekninen käyttöikä, joka määrittää milloin järjestelmän tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät ja milloin järjestelmä tulee korvata uudella. Suuri osa lämmitysjärjestelmien osista tulee teknisen käyttöikänsä päähän 20-30 vuoden iässä. Erityisesti lämminvesivaraajien, lämmityskattiloiden ja öljysäiliöiden uusimiseen tulee tämän ikäisessä kodissa varautua.

Lämmitysjärjestelmien teknistä käyttöikää saadaan usein jatkettua, kun muistaa huoltaa niitä säännöllisesti. Lämminvesivaraajan, lämmityskattilan ja öljysäiliöiden huoltaminen kannattaa tehdä aina ammattilaisen toimesta, sillä monien huoltotoimenpiteiden teko ei onnistu tavalliselta kodin omistajalta ja huoltotoimenpiteiden tekemiseen vaaditaan usein myös luvat. Lupien noudattaminen kannattaa ottaa tosissaan, sillä vakuutusyhtiö ja laitevalmistaja voivat jättää korvaamatta vahinkotilanteissa, mikäli työt on tehty ilman lupaa.

Kodin omistajalta vaaditaan tarkkuutta

Kodin omistajan tehtävä lämmitysjärjestelmän huollossa on varmistaa, että huolto tehdään säännöllisesti ja, että lämmitysjärjestelmän osat säilytetään paloturvallisesti. Myös järjestelmän silmämääräinen tarkastaminen on paikallaan aina silloin tällöin.

Osa lämmitysjärjestelmän osista on paloherkkiä, joten niiden paloturvallisuus on erittäin tärkeä varmistaa. Paloturvallisuuden varmistaminen lähtee aina hormin säännöllisen nuohoamisen ja palovaroittimien toiminnan varmistamisesta.  Myös tilat, joissa lämmitysjärjestelmiä säilytetään, tulee pitää tavara- ja pölyvapaana. Pöly ja paloherkät tavarat voivat sytyttää helposti tulipalon.

Lämmitysjärjestelmien huolto- ja tarkastusväleihin vaikuttaa paljon järjestelmän ikä sekä järjestelmän osien sijainti ja materiaali. Järjestelmä kannattaa tarkastaa sitä useammin, mitä vanhempi se on. Muoviset sisätiloissa sijaitsevat lämmitysjärjestelmän osat säilyvät myös usein pidempään kuin teräksestä valmistetut maanvaraiset osat. Huolto- ja tarkistusvälit kannattaa varmistaa laitevalmistajan ohjeista.

Osa tarkastuksista on määritetty myös laissa. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTMp 344/1983) pohjavesisalueilla olevien maahan asennettujen öljysäiliöiden tarkastus tulee toteuttaa kymmenen vuoden päästä käyttöönotosta viranomaisen hyväksymän liikkeen toimesta. Myös nuohous on määrätty laissa. Vakituisen asunnon nuohous tulee toteuttaa kerran vuodessa ja vapaa-ajan käytössä olevan asunnon kerran kolmessa vuodessa.

Vinkit lämmitysjärjestemän huoltoon

Pientalon lämmitysjärjestelmään kuuluu paljon erilaisia osia lämmönjakojärjestelmistä lämmön säätö- ja ohjauslaitteisiin. Jokaisella osalla on tekninen käyttöikä, jonka täytyttyä toimivuusvaatimukset täyttyvät ja se tulee korvata uudella. Useat lämmitysjärjestelmän osista tulee käyttöikänsä päähän 20-30 vuoden iässä. Mikäli järjestelmän huoltoa on laiminlyöty, käyttöikä voi tulla vastaan jo paljon aikaisemmin.

Kokosimme neljä vinkkiä, joiden avulla pidät lämmitysjärjestelmän toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.

Tee näin:

  1. Tarkasta ja huolla lämmitysjärjestelmä säännöllisesti. Varmista tarkemmat huolto- ja tarkastusvälit laitevalmistajan ohjeista.
  2. Toteuta lämminvesivaraajan, lämmityskattilan ja öljysäiliöiden huolto aina ammattilaisen toimesta, sillä niiden huoltaminen on luvanvaraista työtä.
  3. Säilytä lämmitysjärjestelmän osat paloturvallisesti, sillä moni niistä on paloherkkiä.
  4. Varmista lain vaatimien lämmitysjärjestelmän tarkastuksien toteutuminen. Esimerkiksi öljysäiliöiden tarkastusvälit ja tulisijan nuohous on määrätty laissa.
Pientalon elinkaari