Omakotitalon rakennusprojektin viranomaisasiat kuntoon

Pientalon elinkaari alkaa jo sen rakentamisvaiheessa, joten kestävä rakentaminen ja asuminen kannattaa ottaa huomioon alusta asti. Sitran mukaan 20% keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä koostuu asumisesta.  Asumisen ollessa yksi isoimmista investoinneista kotitalouksille, talon rakentamiseen pätevätkin tarkat säädökset. Epäonnistunut rakennusprojekti voi olla vaaraksi talon asukkaille, mutta myös koko naapurustolle. Viranomaisten on tarkoitus varmistaa, että rakentaminen sujuu kuten pitääkin.

Käytännössä rakennusprojektin viranomaisasioihin kuuluvat rakennuslupa ja rakentamisen valvonta. Nämä ohjaavat suunnittelijoiden ja muiden rakennusprojektin toteuttajien toimintaa, mutta talonomistajankin on muistettava vastuunsa. Talon omistaja on aina kokonaisvastuussa rakennusprojektista, vaikka hän ei käytännön tekemiseen osallistuisikaan.

Rakennuslupa on pakollinen

Rakennuslupa mahdollistaa rakentamisen. Lupa vaaditaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja suurempien peruskorjausten tekemiseen. Lupa on voimassa vain tietyn ajan, joten rakentaminen tulee saada päätökseen tänä aikana. Mikäli rakennusprojekti ylittää luvan voimassaoloajan, tulee luvalle hakea lisäaikaa.

Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lupaa voi hakea sähköisesti ja/tai kirjallisesti riippuen siitä, mikä käytäntö lupien hakemisessa on kunnassasi. Jokaisella kunnalla on omat ohjeensa lupien hakemiseen, joten niihin kannattaa perehtyä huolellisesti ennen hakemuksen jättöä. Ohjeissa eritellään tarkasti lupaan vaadittavat asiakirjat, hakemuksen käsittelyajat ja kaikki muut hakemiseen liittyvät faktat.

Rakennusluvan hakeminen kannattaa tehdä ajoissa, sillä käsittelyajat voivat olla joskus pitkiä. Normaali käsittelyaika rakennusluvalle on 1-2 kuukautta, mutta ruuhka-aikoina käsittelyajat voivat venyä vieläkin pidemmäksi. Rakennuslupa on voimassa vasta, kun se on lainvoimainen. Rakennusluvan hakeminen kannattaa jättää kokeneen ammattilaisen tehtäväksi, sillä silloin se tulee paitsi tehtyä ajallaan myös oikein.

Valvonta ja tarkastukset ovat tärkeä osa onnistunutta rakentamista

Rakennusprojektin valvonta alkaa rakennusluvan myöntämisestä ja loppuu loppukatselmukseen. Rakennusvalvontaviranomaiset vaativat tehtäväksi erilaisia tarkastuksia rakennustyön edetessä. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien ja myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Tarkastukset riippuvat kunnan vaatimuksista ja ne on ilmoitettu luvan myöntämisen yhteydessä. Yleensä katselmuksiin kuuluvat pohja-, sijainti-, rakenne-, savuhormi-, muutto- ja loppukatselmus.

Vuonna 2018 voimaan tulleen Kosteushallinta-asetuksen (782/2017) mukaan rakennukselle tulee tehdä myös kosteushallintaselvitys ja -suunnitelma. Sekä kosteudenhallintaselvityksen että -suunnitelman tekemisestä vastaa yleensä rakennusprojektin työnjohtaja.

Rakennusprojektille tulee valita työnjohtaja hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Työnjohtajan tehtävä on valvoa työmaan turvallisuutta ja varmistaa, että rakennusluvassa esitetyt velvoitteet täyttyvät. Vaatimus työnjohtajaan on määritetty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Asetus vaatii, että jokaiseen rakennusluvan alaiseen rakennustyöhön valitaan vastaava työnjohtaja, jolla on ainakin rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä.

3 vinkkiä rakennusprojektin viranomaisasioiden huolehtimiseen

Talon rakentamisessa on aina isot asiat kyseessä, sillä tullaanhan kodissa asumaan monien kymmenien, ellei jopa sadan vuoden ajan. Kun kestävään rakentamiseen kiinnitetään huomiota jo alkuvaiheessa, rakennus toimii pitkään ja varmistaa turvallisen ja terveellisen asuinpaikan sen asukkaille. Myös viranomaiset haluavat talon kestävän pitkään ja siksi sen rakentamista valvotaan erilaisten asioiden voimin.

Kokosimme vinkit, joiden avulla saat toteutettua rakennusprojektin myös rakennusviranomaisten vaatimusten mukaisesti:

  1. Hae rakennuslupaa. Kodin rakentamiseen vaaditaan oman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa, joka tulee olla voimassa koko rakentamisen ajan. Hae lupaa ajoissa, sillä käsittelyajat voivat olla välillä pitkiäkin.
  2. Valitse kokenut ja luotettava työnjohtaja. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan jokaiselle rakennusprojektille tulee olla valittuna työjohtaja, joka varmistaa mm. rakennuslupaan kirjattujen asioiden täyttymisen.
  3. Varmista rakennustyönaikaisten tarkastusten toteutuminen. Jokainen kunta vaatii erilaisia tarkastuksia, jotka tulee toteuttaa rakennustyön edetessä. Työnjohtaja teettää yleensä tarkastukset, mutta myös sinulla on vastuu talon omistajana.
Pientalon elinkaari