Sähköasennusten kunto: nämä merkit ennakoivat ongelmia

Kävikö ovellasi sähkötarkastajana esiintynyt henkilö? Tarkastuksen jälkeen sähköremonttia tarjoavia huijareita on tavattu eri puolilla maata. Velvoittaako laki tarkastukseen ja mistä tietää, milloin vanhat sähköasennukset pitää uusia? Asiantuntijamme vastaa muun muassa näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Ovilla kiertävien, tarkastajina esiintyvien henkilöiden kohdalla on hyvä muistaa, että Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes) ei ole tarkastustoimintaa. Kotiovella ei siis voi olla Tukesin tarkastaja.

”Sähköturvallisuuslaissa edellytetyt tarkastukset eivät varsinaisesti koske asuinrakennuksia, kuten perusomakotitaloja. Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 ampeerin (A) sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille”, kertoo Raksystemsin johtava sähköasiantuntija Tuomas Virtanen.

Mikäli sinulla on tarvetta sähköturvallisuuslain edellyttämälle varmennustarkastukselle tai määräaikaistarkastukselle, niitä tekevät valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Tarkastusten tekijät ovat sähkötöiden tekijään ja sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumattomia kolmansia osapuolia. Kaikki valtuutetut tarkastajat on listattu Tukesin verkkosivuille.

Outo haju ja särinä sähkölaitteessa kielii ongelmasta

Kodin sähkölaitteistoja ja -asennuksia ei tarvitse uusia, jos ne ovat kunnossa. Sen sijaan viat tulee aina korjauttaa ammattilaisella, Virtanen muistuttaa.

Sähkölaitteen epätavallinen toiminta voi ennakoida ongelmia ja kertoo siten uusimisen tai korjaamisen tarpeesta.

Tyypillisiä tällaisia merkkejä ovat:

”Tiivistetysti voidaan sanoa, että jos jokin sähkölaite ei toimi tai toimii huonosti, huollata tai uusi se välittömästi”, Virtanen sanoo.

Älä tee itse! Väärin tehty asennus voi olla hengenvaarallinen

Sähköasennukset eivät ole ikuisia, vaan ne tarvitsevat korjausta ja uusimista, kuten muukin kiinteistötekniikka. Virtasen mukaan sähköasennusten kunto onkin järkevää tarkastaa etenkin vanhemmissa taloissa.

Tarkastukset tilataan tarvittaessa itse valtuutetuilta sähkötarkastajilta tai kuntotarkastuksiin erikoistuneilta sähköurakoitsijoilta. Tukes ylläpitää sähköalan ammattilaisista rekisteriä, josta voi tarkistaa, onko yrityksellä oikeus tehdä kuntotarkastuksia. 

”Sähkötöitä ei saa tehdä ilman lupia kenellekään, ei edes omaan kotiin tai mökille. Sähkötöiden tekeminen vaatii aina ammattilaista”, Virtanen korostaa.

Väärin tehdyt sähköasennukset tai -korjaukset voivat olla hengenvaarallisia

Vinkit sähköasennusten korjaustöiden tilaamiseen

Virtanen antaa neljä tärkeää vinkkiä, jotka kaikki ottaa huomioon, kun on tarve tilata sähköasennusten korjaustöitä.

  1. Selvitä, että palvelua tarjoavalla yrityksellä on sähkötöihin tarvittavat oikeudet.  
  2. Tee aina kirjallinen sopimus tilaamastasi työstä.  
  3. Pyydä urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Hyvin pienistä asennustöistä, esimerkiksi pistorasian lisäyksestä, ei tällaista kuitenkaan tarvita. Tarkastuspöytäkirja on urakoitsijan antama vakuutus siitä, että sähkötyöt on tehty sähköturvallisuussäädösten mukaisesti. 
  4. Varmista lisäksi, että saat tarvittavat asennuspiirustukset ja käyttöohjeet.