Vaarallinen asbesti

Asbesti on vaarallinen

Asbestin aiheuttamat terveyshaitat nousivat esille 1980–1990-lukujen taitteessa, ja sen myötä asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin.

Asbesti on yleisnimi useille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille. Rakennusalalla asbestia on käytetty mm. asbestikuitujen lämmöneristävyyden, kemiallisen kestävyyden, hyvän vetolujuuden ja mekaanisen kestävyyden takia. Asbestia käytettiin, koska se oli hyvin edullista ja oli vaikea löytää turvallisia tuotteita, joilla olisi korvattu kaikki asbestin hyvät tekniset ominaisuudet.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa keuhkopussin paksuuntumia eli pleuraplakeja, asbestoosia (asbestipölykeuhko), keuhkosyöpää, keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää eli mesoteliomaa. Lisäksi se lisää riskiä kurkunpään sekä ruuansulatuskanavan syöpiin. Kaikista keuhkosyöpätapauksista arvioidaan olevan asbestin aiheuttamia noin 5-10 %. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitkä, 10-50 vuoden viive altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen.

Asbestimineraaleja ovat krysotiili (valkoinen asbesti), aktinoliitti, antofylliitti, mosiitti (ruskea asbesti), krokidoliitti (sininen asbesti) ja tremoliitti. Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa 1920-1990-luvuilla. Krokidoliitin käyttö kiellettiin vuonna 1976. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Käytännössä jokainen rakennus mainitulta aikakaudelta sisältää asbestia jossain muodossa. Erityisen runsaasti asbestia löytyy vuosien 1963 ja 1979 välillä rakennetuista rakennuksista.

 

Missä pientalojen asbesti piileskelee?

Tyypillisimpiä paikkoja, joissa asbestia voi pientalossa olla, ovat vanhat putkieristeet, kuitusementtilevyt julkisivuissa, vesikatteena tai ilmavaihtokanavina, pesuhuoneen laatat ja laastit sekä lattiapinnoitteena käytetyt vinyylilaatat ja niiden kiinnitysliima.

Hurjin tapaus kuntotarkastuksilta tulee mieleen kohteesta, jossa eläkkeelle jäänyt putkieristäjä oli käyttänyt vanhat ylijäämäasbestijauheet talonsa yläpohjan lisälämmöneristykseksi. Jauhetta oli ripoteltu purueristeiden päälle. Taloa myyneellä perikunnalla ei ollut asiasta mitään aavistusta. Epäilyttävän eristeen koostumus selvitettiin materiaalinäytteellä ja lopputulemana koko talon yläpohjan eristykset purettiin asbestipurkuna.

Sulaketaulu, jonka ympärille oli asennettu asbestilevyä.

 

Vuoden 2016 asbestilainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta astui voimaan 1.1.2016 asbestilainsäädännön (684/2015) muutoksen yhteydessä. Laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä. Uudella asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. Asetuksen tärkeimpiä tavoitteita on ohjata asbestipurkutöiden turvallisuutta ja poistaa asbestikuiduille altistumisesta johtuvat terveyshaitat.

Pesuhuoneen asbestipurkutyöt ovat käynnissä.

 

Asbestikartoitus ja asbestipurkutyöt

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä.

Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestipurkutyö edellyttää siis voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa. Työmenetelmiin on lisätty julkisivupinnoitteen poisto märkähiekkapuhalluksella, ja tämä menetelmä sisältyy jatkossa asbestipurkutyöluvan piiriin. Nykyisin myös asbestisementtituotteiden käsittely, kuten asbestipitoisten levyjen purku ulkotiloissa (esim. julkisivuverhoukset ja vesikatteet), edellyttää lupaa.

Asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää koulutusta sekä rekisteröitymistä asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin, jota ylläpitää lupaviranomainen.

Käytettävien koneiden, henkilösuojainten ja muun välineistön kuntoa on valvottava säännöllisesti ja huoltotilat oltava lain mukaiset. Asbestikartoituksen teko ja näytteenotto ei edellytä purkutyölupaa, sen sijaan asbestilaitteiden huoltotöissä on purkulupaedellytys.

Ilman lupaa saa tehdä töitä, jotka ovat lyhytkestoisia ja joissa altistuminen on selvästi vähäisempää, esim. palo-oven lukon vaihto tai asbestipitoisen lattiamateriaalin pinnoitus.

Purkutyöstä on myös tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Purkutyön jälkeen purkualueen puhtaus on varmistettava aina ilmasta tehtävällä mittauksella.

Tyypillisimpiä asbestipitoisia materiaaleja ja aikoja yleisellä tasolla

MateriaaliAikakausi
Seinä- ja kattotasoitteet1960-1974
Lattiatasoitteet1937-1960
Lattia- ja seinälaatoitukset (laastit ja liimat)1960-1985
Vinyylitaatat ja vastaavat1957-1988
Muovimatot1970-1985
Liimat1970-1980-luku
Maalit ja pinnoitteet1970-1988
Kuitusementtituotteet1910-1990
Putkieristeet1923-1990

Alkuperäinen teksti julkaistu Matti Kaijomaan nimissä täällä.