Kiinteistön riskianalyysi tukee nousujohteista kansainvälistä kauppaa

Kiinteistöbusiness on yhä enemmän kansainvälistä toimintaa, joka jatkaa kasvuaan kohti huippuvuosia. Etenkin liikekiinteistöjä myydään nyt enenemissä määrin ulkomaalaisille ostajille. Kiinteistökaupassa taloudellinen menestyminen taataan usein kiinteistöille tehtävällä riskianalyysilla. Useimmiten kohteena on kiinteistöportfolio, joka arvioitetaan asiantuntevalla rakennusteknisellä asiantuntijaryhmällä.

Tekniset riskin arvioimismenetelmät

Kiinteistön teknisen arvon määrittämisen tarkoituksena on tunnistaa kiinteistön nykyiset ja tulevat korjaustarpeet eli tulevan korjausvelan määrittäminen, jolloin kaupan osapuolien on mahdollista arvioida kauppasumman relevanttius. Ostajan intresseihin kuuluu ongelmien toteaminen, niiden yleisyys sekä riskien realisoituminen ja mahdolliset taloudelliset vaikutukset kiinteistön arvoon sekä omistajan kukkarolle.

TDD (Technical Due Diligence) on kiinteistön teknisen arvon määrittämistä varten, jonka jälkeen muiden alojen arvioijat antavat kohteelle arvoa esim. sijainnista. Usein TDD:n kanssa laaditaan myös EDD (Environmental Due Diligence) eli tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin liittyvät mahdolliset riskit niin maaperästä kuin rakennuksesta johtuen.

TDD eroaa perinteisestä kuntoarviosta muutamalla osa-alueella muutenkin kuin käyttötarkoituksensa vuoksi. Eroina voidaan pitää mm. sitä, että TDD on tekninen riskiarvio, mutta kuntoarvioon sisältyvä Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS) laaditaan kiinteistön hallinnan työvälineeksi eikä pelkästään kertaluontoiseksi kaupan käynnin välineeksi, kuten TDD:n raportti on tarkoitettu.

TDD-raporttiin sisällytetään myös ostajaa ja myyjää – aina tapauskohtaisesti – kiinnostavia tarpeellisia asioita, kuten jäljellä olevan rakennusoikeuden määrä, pinta-alamittaus tai esim. kohteen riskien mukaan sisäilmatutkimuksia ja niiden tuloksia. Usein osapuolia kiinnostaa myös viranomaistarkastukset, kuten hissi- ja palotarkastukset, palo-osastointi sekä ylipäätään kiinteistön turvallisuustekijät.

Kulttuurierot lisämausteena

Kansainvälisyys näkyy suuresti myös kiinteistön kunnon arvioinnissa, sillä ostajien ja myyjien kulttuurierot sekä kiinteistön sijainnin vaikutukset ovat valtavat.

Ulkomaalaisten ostajien on vaikea ymmärtää suomalaisia sääolosuhteita, maaperää, rakennustapaa sekä -materiaaleja. Esimerkiksi betonijulkisivujen pakkasrapautuminen voi olla täysin uusi asia, johon asiantuntijan tulee osata laatia selkeät selvitykset ja perustelut ongelman ratkaisemiseksi sekä tietysti laskea mahdolliset taloudelliset vaikutukset kaupan osapuolille ja arvioida riskin merkitys ostajalle.

Suomi sijaitsee seismologisesti hyvin rauhallisella alueella ja maanjäristykset ovat Suomessa hyvin heikkoja, mutta monelle ulkomaalaiselle maanjäristykset ovat kuitenkin arkipäivää. Asiantuntijan tulee osata perustella myös meille itsestäänselvyyksiä, mutta asiakasta mieltä askarruttavia tekijöitä.

Tehtävänämme onkin toimia Suomen, suomalaisen rakentamisen ja suomalaisten rakennusten puolueettomana asiantuntijana.

Kymmenien tuhansien kohteiden kokemus

Raksystemsin asiantuntijoilla on jo kymmenien tuhansien kohteiden kokemus kiinteistön kunnon arvioimisessa. TDD-tutkimuksia on tehty muutamiin tuhansiin kohteisiin ja kuntoarvioita jopa 10 000 kiinteistöön. Viimeisen puolen vuoden aikana TDD ja EDD tutkimuksia on tehty jopa 100 kiinteistöön kahdellekymmenelle kansainväliselle asiakkaalle. Ammattitaitoinen henkilökuntamme osaa toimia isoissakin kiinteistökauppatilanteissa luotettavina asiantuntijoina tutkien virtuaalisen dataroomin materiaaleja ja nostaen esiin kaiken oleellisen ja mahdolliset riskitekijät.

Kotimaisten kiinteistöjen materiaali löytyy vain kotimaisilla kielillä, joten on tärkeää, että asiantuntijamme tunnistavat oleelliset tiedot ja osaavat tuoda ne kansainvälisille kaupan osapuolille puolueettomasti esiin. Koska kiinteistön teknisessä arvioinnissa on tärkeää teknisen arvon ja korjaustarpeiden löytäminen, on yrityksemme pitkälle ulottuvalla kokemuksella vain positiivisia vaikutuksia.

Tehdään yhdessä kaupasta totta!