Mitä hyötyä Energiatehokkuuslain vaatimasta suuryritysten energiakatselmuksesta on?

Suuret yritykset joutuvat Energiatehokkuuslain mukaisesti järjestämään neljän vuoden välein energiakatselmuksen ja laatimaan siitä kirjallisen raportin toimenpidesuosituksineen Energiavirastolle. Lain vaatimat toimenpiteet koetaan monesti pakollisiksi ja niiden takana piilevä hyöty unohdetaan. Energiakatselmuksen tavoitteena on kehittää yritysten energiatehokkuutta, lisätä niiden energiasäästöä sekä vähentää energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta.

Tässä, kuten esimerkiksi lain vaatimassa energiatodistuksessa, voi piillä kiinteistön omistajalle merkittävääkin taloudellista sekä imagollista hyötyä, joten sen pakollisuus kannattaa unohtaa ja ottaa energiakatselmuksesta kaikki hyöty irti.

Energiakatselmuksella energiansäästöä, mutta mitä muuta?

Ennen kaikkea energiakatselmuksen tavoitteena on saada yritykset havahtumaan heidän tilojen ja rakennusten energiataloudesta ja saattaa ne paremmalle energiaa säästävälle tielle. Jo pienillä energiatehokkuustoimilla saadaan taloudellista säästöä. Isoissa yrityksissä yleensä jo pienet muutokset tarkoittavat mittavia taloudellisia säästöjä, sillä kiinteistöt ovat laajoja ja niitä saattaa olla yrityksen käytössä kymmeniä tai jopa satoja, jolloin ongelmat kertaantuvat. Energiaviraston mukaan suuryrityksissä muhii jopa 22 miljoonan euron energiansäästö!

Esimerkiksi ohjaustapamuutokset eli jonkun tietyn toimilaitteen tai laitteen komponentin aikaohjelmaa tai toiminta-aikaa muuttamalla tai rajaamalla saadaan vuositasolla tuntuvia säästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi kauppakeskusten rullaportaat, joiden ei tarvitse olla jatkuvasti käynnissä, vaan ne voidaan ajastaa liikkeiden aukioloaikojen mukaan tai liiketunnistimella.

Yleinen ongelma ovat myös paineilmajärjestelmien vuodot, joita olemme havainnoineet energiakatselmuksen kenttäkäynneillä. Korjattu vuoto tuottaa vuositasolla isojakin säästöjä.

Yrityspuolella esimerkiksi valon lähteen muuttaminen, valaistuksen ohjauksen muutos sekä yleisesti valaistusmuutokset ovat tavanomaisia huomautettavia asioita.

Keskiarvollisesti olemme löytäneet suuryritysten energiakatselmuksissa n. 10 prosentin säästöjä yrityksen vuosikustannuksiin. Nämä eivät palvele vain kiinteistön omistajaa vaan myös vuokralaisia, sillä useimmiten vuokralainen maksaa energialaskut itse.

Energiatehokkuuslaki astui voimaan vuoden 2015 alusta ja siitä lähtien olemme laatineet jo satoja kohdekatselmuksia muun muassa satamiin, autoteollisuuteen, teollisuuslaitoksiin, toimistorakennuksiin, prosessi- ja tietoliikenneteollisuuteen, logistiikkakeskuksiin sekä vähittäiskaupalle. Nämä vuonna 2019 laaditut energiakatselmukset alkavat pian olla vanhentuneita eli vuosi 2023 on taas energiakatselmuksien aikaa.

Energiakatselmuksen imagollinen hyöty

Nykypäivänä yritykset, jotka eivät vielä ole heränneet ilmastonmuutokseen ja vihreämpiin arvoihin, ovat onneksi harvassa. Yhä enemmän yrityspäättäjät kuten myös kuluttajat tekevät ostopäätöksensä yrityksen ympäristöystävällisyyden mukaan. Esimerkiksi osa asiakasyrityksistä on valmiita maksamaan korkeampaa vuokraa energiatehokkaista tiloista imagohyödyn takia.

Energiavirasto valvoo yritysten energiakatselmusten laatimista pistokokein. Katselmuksesta luistaneelle se voi asettaa uhkasakon, mutta käytännössä yrityksille annetaan vielä hiukan lisäaikaa asian korjaamiseksi ennen uhkasakkojen määräämistä.

Pyydä meiltä yrityksesi energiakatselmukseen tarjous, johon sisällytämme sen laajuuden sekä hinnan, niin autamme sinua energiakatselmuksen saattamisessa valmiiksi ja viemme yrityksesi imagoa ilmastoystävällisemmäksi. Toimimme kautta maan.