Miten rakennushankkeen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti?

Rakennusteollisuus on yksi eniten päästöjä aiheuttavista toimialoista, minkä takia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi täytyy keksiä uusia innovaatioita ja keinoja päästöjen vähentämiseksi.  

Rakentamisen aikaisten päästöjen vähentäminen kaipaa uusia keinoja

Tällä hetkellä rakennukset kuluttavat merkittävän osan maailman energiasta ja rakennuksien osuus koko maailman hiilidioksidipäästöistä on yli kolmasosa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 rakentamisen hiilidioksidi- eli CO2-päästöt Suomessa olivat 1 542 892 tonnia, mikä vastaa noin 275 000 automatkaa maailman ympäri.

Rakennusteollisuudessa vastuullisen ja vähäpäästöisen toiminnan merkitys korostuu jatkossa jo rakennusvaiheessa asiakkaiden vaatimustason kasvaessa, rakennuslupia haettaessa ja kiristyvän päästökaupan myötä. Toimintaa ohjaa vahvasti myös ilmastonmuutokselle asetettu maksimi lämpötilannousu, 1,5 astetta. Rakennusteollisuuden tulee vähentää merkittävästi rakennusprosessin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lähitulevaisuudessa. Työmaiden päästöjen vähentäminen edellyttää totuttujen käytäntöjen muuttamista ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä.

Maalämmön avulla hiilineutraalia rakentamisaikaista olosuhdehallintaa

Puhtaamman rakentamisen ja hyvinvoivien kiinteistöjen tarve on siis valtava. Tähän ongelmaan on kehitetty ratkaisu, jossa rakentamisen aikaisen lämmityksen voi toteuttaa hiilineutraalisti uusiutuvan maalämmön avulla. Raksystems Climate Solutionsin Geolo-kokonaisratkaisu on kehitetty yhteistyössä, Enersyksen, Rototecin ja El-Björnin kanssa.

Kustannustehokas ratkaisu on täysin uudenlainen tapa minimoida rakennusaikaisia CO2-päästöjä ja energiankulutusta sekä optimoida rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita. Näin pysytään paremmin rakennushankkeen aikataulussa, samalla kun luodaan edellytykset rakentamisen korkealle laadulle.  Tuloksena on tehokkaampi tuotanto ja tasaisesi oikeat olosuhteet ympäri vuoden asennettaville materiaaleille ja rakenteille. Ratkaisun avulla voidaan siis saavuttaa samanaikaisesti huomattavia kustannussäästöjä, mutta ennen kaikkea erittäin merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöissä ja jopa täysin päästötön lopputulos.

Terveellistä ja turvallista elinympäristöä rakennushankkeen aikana ja sen jälkeen

Geolo on käytännössä rakennusaikaista lämmitystä ja viilennystä tuottava pienvoimala, joka on suunniteltu rakennusaikaisen olosuhdehallinnan tarpeisiin. Geolo ohjaa energiaratkaisuja rakennusaikana ja käyttää maalämpökenttää hallitusti. Tämä poistaa maalämpökentän ylikuormitukseen liittyviä riskejä, joita syntyy, jos käytetään esimerkiksi kiinteistöön jäävää tekniikkaa rakennusaikana.

Kesäaikana viilennyksen hukkalämpöä hyödynnetään lataamalla kaivokenttää lämpöenergialla. Ratkaisu mahdollistaa myös kesäajan viilennyksen ihanteellisten työskentelyolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen varmistamiseksi. Optimaaliset kuivumisolosuhteet myös kesäisin varmentavat aikataulussa pysymistä ja parhaimmillaan puhutaan useiden viikkojen kuivumisaikojen lyhenemisestä.

Viilennys muuttaa samalla työmaan viihtyisämmäksi ja mukavammaksi paikaksi työskennellä, jolloin myös työhyvinvointi lisääntyy kesän helteillä. Kun työmaatyöntekijät pystyvät työskentelemään miellyttävissä ja viihtyisissä oloissa, työtehokkuus paranee samalla, jolloin myös työtunteja, eli rahaa, säästyy.

Geolo optimoi rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita takaamalla tasaisen lämpötilan ympäri vuoden, joka edesauttaa rakennuksen hyvinvointia ja maksimoi sen elinkaaren. Myös loppukäyttäjälle tämä tarkoittaa elämistä ja työskentelyä terveessä ja hyvinvoivassa kiinteistössä.