Sertifioinnin hyödyt kiinteistöjen käyttäjälle

Yhä enemmän ja enemmän niin Suomessa kuin globaalistikin ympäristösertifioidaan kiinteistöjä. Sertifioinnin hyödyt kiinteistön omistajalle tai esimerkiksi ympäristölle ovat suurimmalle osalle selkeät, mutta miten itse kiinteistön käyttäjä hyötyy esimerkiksi asuinrakennuksen tai toimistokiinteistön sertifioinnista?

Asuinkiinteistön sertifiointi näkyy asukkaalle laadukkaampana ja terveellisempänä asumisena

Sertifioinnin hyödyt riippuvat hieman käytetystä sertifiointijärjestelmästä ja tavoitetasosta, mutta paljon samankaltaisuuksia löytyy. Jokaisessa ympäristösertifioinnissa kiinnitetään huomiota energiankulutukseen. Pienemmät energiakustannukset näkyvät asukkaille säästönä vastikkeissa ja vuokrassa. Erilaisten laitteiden ja järjestelmien tarkastukseen ja toiminnan varmentamiseen kiinnitetään myös erityistä huomiota, jotta kaikki toimisi niin kuin on suunniteltu.

Vesikalusteisiin liittyy sertifioinnin suhteen usein vaatimuksia, joiden tarkoituksena on pienentää vedenkulutusta. Vaatimuksiin saattaa kuulua esimerkiksi virtaavuudeltaan pienemmät suuttimet ja hanat. Rajoitusten kanssa pystyy hieman tasapainoilemaan, jos toivoo esimerkiksi mukavuuden vuoksi suihkun tai keittiöhanan olevan tehokkaampi, mutta käsienpesuhanassa riittää pienempikin teho, jolloin myös käyttökustannukset vähenevät.

Sertifikaatit vaativat myös usein enemmän katettuja pyöräpaikkoja kuin normaalisti sekä enemmän monipuolisia ja runsaita viheralueita piha-alueelle. Yleinen viihtyvyys on yleensä tämän myötä parempi sertifioiduissa kohteissa. Akustiikkaan, päivänvaloon, tarpeeksi isoihin ikkunoihin ja valaistukseen liittyen saattaa olla myös tiukempia vaatimuksia sertifiointijärjestelmästä riippuen.

Asukkaat voivat saada myös parempia asuntolainaehtoja, jos kohde on sertifioitu. Vihreää rahoitusta ja sen myötä parempia lainaehtoja on tarjolla yhä enemmän, mikä on esimerkiksi vallitsevassa maailmantilanteessa erittäin kannustavaa ja positiivista asunnon ostamista harkitsevalle.

Asukkaiden olojen lisäksi myös muiden kiinteistön käyttäjien oloihin on kiinnitetty huomiota. Lisäpisteitä sertifiointiin voi saada esimerkiksi siitä, että ylläpidolle ja huollolle on varmistettu turvalliset kulkureitit katolla ja teknisissä tiloissa.

Toimistokiinteistöissä keskitytään terveelliseen ympäristöön ja terveellisiin elintapoihin

Toimitilapuolella kiinnitetään erityisen tarkasti huomioita olosuhdeasioihin. Hyvin toimiva ilmanvaihto ja laadukas sisäilma ovat asioita, joihin panostetaan ja joita tehostetaan ilmanvaihdon lisäksi myös esimerkiksi viherseinillä. Laadukasta sisäilmaa varmistetaan myös sisäilmamittauksin. Vähäpäästöisten materiaalien käyttö ja esimerkiksi hajuttomuus on suositeltavaa, jotta hengitysilmaan ei pääse haitallisia aineita.

WELL-sertifiointi asettaa myös vaatimuksia esimerkiksi työpaikkaruokalaa ja liikuntamahdollisuuksia kohtaan. Työpaikkaruokalassa on oltava esimerkiksi terveellisiä ruokia ja kasvisvaihtoehtoja tarjolla sekä lisäpisteitä saa esimerkiksi toimiston kuntosalista tai muista liikuntaan kannustavista lisämadollisuuksista. WELL-sertifiointeja ei vielä ole nähty Suomessa haettavan asuinrakennuksille, mutta ehkä tämäkin yleistyy tulevaisuudessa asukkaiden toiveesta.