Kattoikkunoiden tarkastus

Talvella kattoikkunat ovat yleensä lumen peitossa, minkä seurauksena sulava lumi ja jää sulaessaan aiheuttavat mer­kittävän kosteusrasituksen ikkunalle ja ikkunan tiivisteisiin kohdistuu jopa vedenpaine. Myös poikkeukselliset sääolosuh­teet lisäävät rakenteen kosteusrasitusta.

Kattoikkunoiden kohdalla vinojen yläpohjarakenteiden tuule­tus ei yleensä toimi, mikä lisää riskiä kattoikkunoita ympä­röivien rakenteiden vaurioille.

Kattoikkunavalmistajan huolto-ohjeiden mukaan kattoikku­nan ympärystä tulisi pitää talvisin lumesta ja jäästä vapaana. Käytännössä tämä on kuitenkin mahdotonta, minkä vuoksi kattoikkunoiden vuotaminen jossain vaiheessa niiden elin­kaarta on mahdollista ja todennäköistä.

Katso lisätietoja kattoikkunoiden ominaisuuksista täältä.

Toimenpiteet

Mikäli kaipaat lisätietoja, olethan yhteydessä OmaInsinööriin.