Kuinka pudotan lumet harjakatolta turvallisesti?

Lumen pudotustarve perustuu putoavan jään ja lumen terveyshaittavaikutuksen minimoimiseen. Erittäin harvoin pientaloissa kattorakenteet ovat vaurioituneet lumen painosta johtuen.

Suojalumi voi aiheuttaa esim. saumavuotoja varsinkin kattoikkunoiden osalta.

Lumenpudotus on tärkeä osa asunnon vuosittaista huoltoa. Huoltotyö tehdään katolla aina turvallisuus ensin.

Lumen pudotus on olennaista vasta, kun lunta on katolla merkittävästi eli yli 30-50 cm.

Sulalla kelillä lumien pudotusta tulee välttää erittäin suuren tapaturmariskin vuoksi, mikä johtuu suurien lumi- ja jäämäärien yhtäkkisestä putoamismahdollisuudesta katolta.

Lumen pudottaminen:

Mikäli harkitset lumen pudottamista itse, varmista turvallisuus ja todellinen tarve OmaInsinööriltä. Ota kuva lumen määrästä katolla Kotikansioon lisätietoja varten.