Kuinka tarkastan sähköjärjestelmän?

Pääosin sähkölaitteista aiheutuvat onnettomuudet johtuvat viallisista tai virheellisesti korjatuista laitteista, huolimattomuudesta, varomattomuudesta tai lasten leikeistä. Huonokuntoiset ja ikääntyneet sähköasennukset ovat myös riskitekijä. Siksi on erittäin tärkeää tarkastaa säännöllisin väliajoin sähköjärjestelmät. 

Mikäli havaitset aistinvaraisesti hajua, savua, valojen vilkkumista tai puutteita älä tee itse korjauksia, vaan tilaa asiantuntija paikalle! Asunto-osakeyhtiöissä ole yhteydessä taloyhtiösi huoltoyhtiöön.

Aikuisten asukkaiden tulee tietää vaaratilanteiden varalta missä sähköjärjestelmän pääkytkin sijaitsee ja kuinka sitä käytetään.

Tarkasta aistinvaraisesti näkyvillä olevien sähköjärjestelmän osien kunto, kuten

Muista aina pitää kotona varasulakkeita, mikäli kodissasi ei ole automaattisulakkeita.

Tee näin:

  1. Selvitä pääkytkimen paikka. Aikuisten asukkaiden tulee tietää vaaratilanteiden varalta missä sähköjärjestelmän pääkytkin sijaitsee ja kuinka sitä käytetään.
  2. Tarkasta järjestelmän kunto. Tarkasta näkyvillä olevien sähköjärjestelmän osien, kuten kaapelien kunto aistinvaraisesti.
  3. Tarkasta pistorasioiden kunto. Tarkasta pistorasiat vaurioiden ja puutteiden, kuten avointen liitosten varalta aistinvaraisesti.
  4. Teetä sähkötarkastus. Sähköjärjestelmä kuluu ajan kuluessa, joten noin 30 vuoden iässä talolle on syytä teettää sähkötarkastus ammattilaisella.
  5. Teetä korjaukset ammattilaisella. Mikäli havaitset aistinvaraisesti hajua, savua, valojen vilkkumista tai puutteita älä tee itse korjauksia, vaan tilaa asiantuntija paikalle!

Teetä tarkempi tarkastus ammattilaisella

Noin 30 vuoden jälkeen olisi syytä teettää sähkötarkastus ammattilaisella ja mieluummin vielä pätevyyden omaavalla kuntotutkijalla.