Kuinka teen harjakatolle huoltoluukun?

Kun harjakatolla ei ole huoltoluukkua, ei yläpohjatilaan ole pääsyä, eikä tällöin sen kunto ole asukkaiden tiedossa. Tästä syystä piilevät ja hitaasti etenevät vauriot pääsevät valitettavan usein aiheuttamaan suuriakin tuhoja asukkaiden tietämättä.

Yläpohjan kunnon tarkastaminen suositellaan tehtäväksi sateen aikana, jotta mahdolliset tiiviysongelmat on helpompi havaita. Katso lisätietoja yläpohjan tarkastamisesta.

Suositellaan yläpohjatilaan huolto- ja tarkastusluukun (min. 60×60 cm) asennusta erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti. Huoltoluukun suunnittelussa ja toteutuksessa suositellaan käyttämään ammattilaista, koska yläpohjarakenteessa on kantavia rakenteita, joita ei saa rikkoa, ettei rakennusala pääse painumaan tai vaurioidu. Rautakaupat tarjoavat nykyään myös valmiselementtejä huoltoluukkuja varten.

Saat huoltoluukun teosta lisätietoja OmaInsinööriltä.