Kuinka uusin hirsiset ulkoseinät?

Pienissä vaurioissa voidaan viistää puusta pois vaurioitunut kohta, kunnes esiin tulee terve puurakenne. Suuremmissa vaurioissa, kuten mikrobi- ja varsinkin tuhoeläinvaurioiden osalta, tulee hirsirakenteet uusia riittävällä laajuudella myös varmuusrajat terveessä rakenteessa huomioiden.

Painekyllästettyä puuta tai mineraalivillaa ei kannata käyttää vaan uusia rakenne ydinhirttä tai ainakin tiivissyistä puuta käyttäen.

Alimpien hirsien vaihtaminen

Tyypillinen korjaustarve koskee alimpia hirsiä ja niiden vaihtamista. Hirsitalo voidaan ”kengittää” eli vaihtaa alimmat hirret. Työ kannattaa jättää vanhoihin hirsitaloihin erikoistuneen ammattimiehen tehtäväksi.

Suosittelemme hirsirakenteen uusimista erikseen tehtävän suunnitelman mukaan. Suunnitelmassa huomioidaan rakennusfyysinen toimivuus eli mm. kantavuus, tuulettuvuus sekä mahdollinen lisäeristysmahdollisuus.