Asuntojen rakennusvirheriitojen määrät kasvussa – mikä neuvoksi?

Suomeen rakennetaan joka vuosi noin 40 000 uutta asuntoa. Uusien asuntojen rakennusmäärät ovat pysyneet vakiona, mutta rakennusvirheistä johtuvien riitatilanteiden määrät kasvavat jopa sadan kappaleen vuosivauhdilla. Mistä riidat yleensä johtuvat ja miksi niiden annetaan tapahtua?

Raksystemsin Project Services-liiketoiminnan johtaja Juha Savolainen epäilee, että yksi merkittävä kasvun taustalla oleva syy on asunnon ostajien liiallinen luotto asunnon rakentajiin ja myyjiin. Puolueetonta apua olisi tarjolla, mutta siihen ei tartuta.

Asuntokauppaan ja kiinteistön välitykseen sekä rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä valituksia saapui viime vuonna Kuluttajariitalautakuntaan reilu 1200 kappaletta.

’’Valitusten määrä on yli 7 % enemmän kuin edellisvuonna. Satojen uudisrakennushankkeiden kokemuksella voin todeta, että eniten eripuraa myyjien ja ostajien välillä aiheuttaa puutteellisesta laadunhallinnasta syntyneet rakennusvirheet. Ostaja haluaa uuden asunnon olevan turvallinen ja terveellinen paikka muuttaa, mutta ei ole kiinnostunut asunnon asianmukaisesta rakentamisesta. Laki tarjoaa ostajille tilaisuuden valita työmaalle omaksi edustajakseen rakennustyön tarkkailijan, mutta siihen turvaudutaan vielä harvoin’’, Savolainen kertoo.

Miten rakennustyön tarkkailija auttaa tilanteessa?

Rakennuttajan tulee järjestää Asuntokauppalain 20 § mukaan osakkeenostajien kokous, jossa ostajat voivat valita puolueettoman rakennustyön tarkkailijan tarkkailemaan rakentamisen laatua. Vielä harva on tietoinen tästä mahdollisuudesta.

’’Tilanteesta kertoo hyvin tarkkailijamäärien vähäisyys. Viime vuonna aloitettiin tuhansia uusia rakennushankkeita, mutta niissä vain murto-osassa oli mukana tarkkailija. Määrät ovat vähäisiä, mutta kasvamaan päin’’, kertoo Savolainen.

Myyjä vastaa rakennushankkeen rakentamisesta. Asunnon ostajilla on oikeus vierailla rakennustyömaalla, mutta hyvin harvalla on tarvittavaa osaamista rakennusvirheiden havaitsemiseen. Tarkkailija on rakennusalan kokenut ammattilainen. Hänellä on oikeus vierailla työmaalla sekä saada nähtäväkseen kaikki tiedot, jotka hän tarvitsee työn edistymisen seuraamiseksi.

Tarkkailija seuraa rakentamisaikataulua, työtapoja ja rakentamismateriaalien asianmukaisuutta sekä sitä, että kiinteistö tulee rakennettua sopimuksen mukaan. Rakennustyön tarkkailijalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakentajaan tai perustajaosakkaaseen. Hänen työnsä maksaa taloyhtiö.

’’Tarkkailija voi havaita työmaalla esimerkiksi vesivahingon, josta olisi voinut syntyä myöhemmin pahoja ongelmia. Hän informoi osakkaita vauriosta ja kertoo, kun vaurio on korjattu. Näin ostajille ei kulu kiinteistön valmistumisen jälkeisiin korjauksiin rahaa eikä vaivaa. Rakennusvirhekiistat voivat kestää jopa kymmenen vuotta sekä niiden kustannukset voivat olla merkittäviä. En toivoisi sitä kenellekään taloyhtiölle’’, Savolainen kertoo.

Lisätietoja:

Juha Savolainen,
Liiketoimintajohtaja: Project Services,
Raksystems,
puh. +358 30 670 5653,
juha.savolainen@raksystems.fi

Juha Savolainen on osa Raksystemsin operatiivista ohjausryhmää.