Raksystems kymmenkertaisti suunnittelijoidensa määrän

Raksystems Insinööritoimisto Oy kymmenkertaisti suunnittelijoidensa määrän kuudessa vuodessa orgaanisen kasvun ja strategisesti toteutettujen yritysostojen avulla. Vuonna 2014 suunnitteluosastolla työskenteli yhden käden sormilla laskettava määrä asiantuntijoita – 2020 vuoden alussa suunnittelijoita on jo yli 60.

Suunnitteluosaston laajentumisella tuetaan yrityksen kasvutavoitteita ja tarjotaan asiakkaille yhä kokonaisvaltaisempia palveluita kiinteistöjen kunnossapitoon liittyen. Palveluiden avulla varmistetaan kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja terveellinen ympäristö tilojen käyttäjille.

Haastavista hankkeista pienempiin projekteihin

Raksystemsillä on arkkitehtejä, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoita sekä LVI- ja sähkösuunnittelun ammattilaisia niin uudis- kuin korjausrakentamisen puolelta. Töitä tehdään kunnille ja kaupungeille, taloyhtiöille, rakennuttajille sekä kiinteistösijoittajille ja projektit vaihtelevat lyhyistä tehtävistä aina monivuotisiin hankkeisiin. Viime vuosina tilaajat ovat alkaneet panostaa enenemissä määrin hankkeissa jo suunnitteluun, mikä näkyy alalla ja parantaa pitkällä aikavälillä rakennusten kuntoa.

Suunnittelutyön kohteiden ja tilaajan vaatimukset esimerkiksi puhtaudesta sairaalaympäristössä ovat eri luokkaa, mitä taloyhtiön salaojaremontissa. Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen sekä korkeaan laatuun panostetaan Raksystemsillä, jotta asiakkaiden vaatimuksiin voidaan vastata tulevaisuudessakin.

Vaikka kokeneiden asiantuntijoiden osaaminen taipuu isoihin ja vaativiin kohteisiin, ei Raksystemsin ole tarkoitus vähentää suunnittelupalveluiden tarjoamista taloyhtiöille.

”Pystymme tarjoamaan asiakkaallemme keinot terveen rakennuksen ylläpitoon ja asiantuntijuuden kiinteistöjen korjaamiseen. Monipuolinen osaamisemme ulottuu erityyppisten rakennusten suunnitteluun, kiinteistöjen kunnon tutkimiseen ja korjausten suunnitteluun. Kokonaisvaltaisesti terve rakennus on kaikkien etu; tilojen käyttäjien, omistajan ja kunnossapitäjän.”

Kari Toitturi, suunnitteluosaston johtaja

Kuntotutkimukset antavat lähtötiedot korjaushankkeelle

Onnistuneen korjaushankkeen päätöksenteon tukena ja suunnittelun lähtötietoina toimivat erilaiset asiantuntijatehtävät, kuten rakenne-, LVIS- ja sisäilmatutkimukset sekä energiakartoitukset. Järjestelmiä tai rakenteita ei ole kannattavaa lähteä korjaamaan, ellei tiedetä tarkasti miksi ja millaista kokonaisuutta korjataan.

Lähtötietojen ollessa vajavaiset, voi oleellisia tekijöitä jäädä asiakkaalta huomaamatta. Kuten esimerkiksi se, mitä kaikkea olisi kannattavaa korjata saman remontin aikana. Kuntotutkimuksilla päästään pintaa syvemmälle – tutkimaan ongelmien juurisyitä ja valitsemaan kohteelle sopivat korjaustavat asiantuntijan avulla. Näin säästetään asiakkaiden rahaa, aikaa ja ympäristöä. VTT:n mukaan säästöt voivat olla jopa 30 % korjauskustannuksista, kun osataan toimia suunnitelmallisesti ja ennakoiden.

Raksystemsillä panostetaan erityisesti suunnittelijoiden sekä kuntotutkijoiden yhteistyöhön, jotta lopputulos hankkeessa kuin hankkeessa on paras mahdollinen. Tutkimustiedon yhdistäminen korjausrakentamisen suunnitteluun on erityisen tärkeää oikeiden ja kohteeseen sopivien korjaustapojen löytämiseksi.

Sisäilma paljastaa rakentamisen laadun ja kiinteistön kunnon

Rakennuksen suunnittelu-, toteutus-, käyttö- ja ylläpitovaiheessa tehdyillä ratkaisuilla sekä toimintatavoilla vaikutetaan kiinteistön hyvinvointiin. Terve Talo- ja Kuivaketju 10 -osaamisella pystytään varmistamaan suunnittelun ja rakentamisen aikana kiinteistölle turvallinen ja terveellinen lopputulos, kun esimerkiksi rakentamisen aikainen kosteudenhallinta on kunnossa.

Käytön aikana rakennuksen kunnolle haasteita voi aiheutua mm. tilojen käyttäjien toimintatavoista tai kunnossapidon laiminlyönneistä. Kiinteistön sisäilmasto kertoo paljon rakennuksen kunnosta. Tilojen käyttäjien kokemukset auttavat tutkimuksien alkuun pääsemisessä, mutta itse mittaustulokset ja asiantuntijoiden tekemät havainnot kertovat asian varmuudella.

Kokonaisvaltainen palvelutarjoama on asiakkaan etu

Kiinteistön suunnittelua, toteutusta ja käytön aikaa tukevat palvelut samalta toimijalta saatuna on asiakkaan etu. Haasteita on todettu syntyvän silloin, kun tieto siirtyy rakennushankkeen eri vaiheiden välillä toimijalta toimijalle.

”Kun tieto pysyy samalla toimijalla läpi hankkeen aina tutkimuksista kartoituksiin, suunnittelupöydältä toteutukseen ja valmistumisesta käytönajalle, on tiedon välityksen haasteista suuri osa taklattu.”

Kari Toitturi, suunnitteluosaston johtaja

Lisätietoja:
Kari Toitturi
Osastonjohtaja, suunnittelu, RI.
p. 030 670 5502
kari.toitturi@raksystems.fi

Kari Toitturi on osa Raksystemsin operatiivista ohjausryhmää.