Raksystems on asuntojen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointien markkinajohtaja

Asuntojen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointeja on tehty Suomessa yhteensä 140, joista Raksystems Groupin osuus on 105. Yli 70 prosentin osuudellaan Raksystems on tällä hetkellä Suomen johtava BREEAM-In-Use Residential -toimija. Markkinaosuus on myös maailmanlaajuisesti merkittävä.

Asuntoportfolioiden sertifiointimarkkina käy kuumana

”Suomi on ollut edelläkävijämaa asuinkiinteistöjen sertifioinneissa jo pidempään, mutta viime vuosi oli erityisen vilkas. Raksystems Groupiin kuuluvien EcoRealin ja Green Building Partnersin toimesta yhteensä toistasataa hanketta on viety läpi pelkästään BREEAM In-Use-sertifiointeina”, Raksystems Suomen maajohtaja Keijo Leppävuori vahvistaa.

Sirius Capital Partners on yksi niistä sijoittajista, jotka ovat valinneet BREEAM In-Use -sertifioinnin asuinkohteilleen. ”Olemme yhtenä toimenpiteenä kiinteistöjen vastuullisuuden lisäämiseksi päättäneet sertifioida kiinteistörahastossamme kaikki kohteet Breeam In-Use ympäristöluokituksella. Sertifiointiprosessi on toiminut meille työkaluna vaikuttaa kiinteistössä tehtäviin valintoihin niin, että niissä huomioidaan ympäristönäkökulmat entistä kattavammin”, Nina Cainberg Siriukselta kertoo.

Sertifioitavassa kokonaisuudessa on yli 40 asuntokohdetta. ”Alusta asti oli selvää, että tarvitsemme ammattimaisen toimijan pitämään koko sertifiointiprosessin lankoja käsissään. Yhteistyö Raksystemsin kanssa on sujunut erinomaisesti, ja tähän mennessä olemme kaikissa sertifioiduissa kohteissa saavuttaneet tavoitetason tai jopa sitä paremman luokitustason”, Cainberg jatkaa.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) In-Use-sertifiointi on tarkoitettu kiinteistön käyttövaiheen työkaluksi, sen ylläpidon jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen. Iso-Britanniasta lähtöisin oleva luokitusjärjestelmä arvioi kiinteistön vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tarkan kriteeristön avulla ja toimii samalla kolmannen osapuolen varmentamana vastuullisuus- ja laatuleimana.

Sertifioinnilla kustannussäästöjä ja hyvinvointia kiinteistölle

BREEAM-In-Use-sertifiointi osoittaa kiinteistön vastuullisuuden nykytilan, ohjaa kohteen kehittämistä ja tuo mitä todennäköisimmin kustannussäästöjä lisäämällä energiatehokkuutta ja vähentämällä vedenkulutusta.

”Sertifiointien hyödyt ovat selkeitä, sillä niiden yhteydessä tehdään paljon kohteiden vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi sähköautojen latauspaikat, veden vuotohälytyksien lisääminen, vesivirtaamien säädöt kohti pienempiä kulutuksia ja kohteiden biodiversiteetin parantaminen lisäämällä esimerkiksi linnunpönttöjä tai hyönteishotelleja. Käyttäjien tarpeet ja toiveet ovat parannustoimenpiteiden valinnan keskiössä”, BREEAM In Use Assessor Jonna Tappola kertoo.

Ympäristösertifiointi on myös taloudellinen valinta

Sertifioinnin hankkiminen kiinteistölle on usein osana rahoituksen saamisen vastuullisuuskriteereitä. Kohde voi saada esimerkiksi paremmat rahoituksen ehdot korkean sertifiointitason avulla.

”Sertifioidulla asuntosalkulla on todennäköisemmät mahdollisuudet saada helpommin vihreää rahoitusta. Myös kiinteistön tai kiinteistöportfolion myynnin näkökulmasta sertifiointia pidetään nykyään jo yleisenä, koska se kertoo kohteen ympäristöystävällisyydestä kolmannen osapuolen varmentamana sekä parhaimmillaan lisää kohteen tai portfolion arvoa”, käyttövaiheen ympäristöluokitusten johtava asiantuntija Anna Huostila täsmentää.

”Koemme, että kolmannen osapuolen varmentama, kansainvälisesti tunnettu sertifikaatti antaa kohteelle ympäristönäkökulmasta tietynlaisen laatuleiman. Yksinomaan sen varaan ei voi tuudittautua, mutta se antaa hyvät lähtökohdat kiinteistön tulevaa ympäristöjohtamista silmällä pitäen”, Cainberg summaa. Yhteistyö Sirius Capital Partnersin kanssa jatkuu vielä tulevinakin vuosina, sillä osa kohteista on vielä rakenteilla ja itse auditointi suoritetaan kohteen valmistuttua.

Sirius Capital Partners on suomalainen kiinteistövarainhoitoyhtiö, jonka keskeisiä arvoja ovat ympäristöystävällinen rakentaminen ja kiinteistön vastuullinen käytönaikainen energiankäyttö.

Raksystems Oy on Suomen johtava kiinteistöjen hyvinvoinnin asiantuntijayritys, joka on erikoistunut vihreään rakentamiseen sekä kiinteistöjen tutkimuksiin, tarkastuksiin ja sertifiointeihin.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anna Huostila, käyttövaiheen ympäristöluokitusten johtava asiantuntija, anna.huostila@raksystems.fi, p. 040 532 7885

Jonna Tappola, BREEAM In-Use -Assessor, jonna.tappola@raksystems.fi, p. 040 574 6920