Tupakan vaarat tietävät kaikki, mutta radonriski ja työpaikkojen mittausvelvoite on harvemmalle tuttu

Suomessa todetaan vuosittain noin 300 uutta keuhkosyöpätapausta, jotka johtuvat altistumisesta radioaktiiviselle radonkaasulle. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan sisäilman radon on tupakoinnin jälkeen toiseksi merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja.

Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin monissa muissa maissa. Toisin kuin tupakan savun, näkymättömän ja hajuttoman radonin voi havaita sisäilmasta ainoastaan mittaamalla.

Työnantajalla on velvollisuus suorittaa radonmittaus koko Suomessa työtiloissa, jotka ovat kokonaan tai osittain maanpinnan alapuolella tai sijaitsevat soraharjulla. Mikäli työpaikka sijaitsee korkean radonriskin alueella eli mittausvelvoitekunnassa tai -postinumeroalueella, mittaus on suoritettava myös ensimmäisen kerroksen tiloissa.

Maaliskuussa 2022 radonriskialueita päivitettiin. Nyt työnantajan mittausvelvoiteluetteloon kuuluu 97 kuntaa ja 33 postinumeroaluetta Helsingistä Utsjoelle. 

”Työnantajalla on velvollisuus tehdä radonmittaukset työtiloissa, joissa työskennellään vähintään 20 tuntia vuodessa eli noin 6 minuuttia päivässä. Mittausvelvoitetta ei siis poista se, että osa työntekijöistä on etänä”, kertoo Raksystems Suomen radonhallinnan liiketoimintapäällikkö Mikko Näppä.

Työpaikoilla on mittauksia rästissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti syyskuun alussa, että työsuojeluviranomainen valvoo tänä syksynä Lohjalla työpaikkojen radonia. Aluehallintoviraston tekemien aiempien radonvalvontojen mukaan harva työpaikka on tehnyt vaadittavat mittaukset.

Mikko Näpän mukaan mittauksia ei kannata jättää tekemättä sen takia, että niiden tulokset jännittävät.

”Kaikista mitattavista kohteista ei löydy korjattavaa. Jos radonia löytyy yli viitearvojen, ongelma on korjattavissa kustannustehokkaasti ja kohtuullisen nopeasti. On vastuullista hoitaa mittaukset.”

Vaikka sisäilman radonpitoisuuden mittaaminen ei ole pakollista kuin työpaikoilla, Näppä suosittelee virallista pitkäaikaismittaus STUKin hyväksymällä radonmittauspurkilla myös pientaloille ja taloyhtiöille etenkin korkean radonriskin alueilla.

”Pitkäaikainen altistuminen radonille on tutkitusti terveydelle vaarallista, eikä kodin radonmittaus maksa halvimmillaan kuin muutaman kympin.”

Suomessa radonmittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun. Virallinen mittaus kestää vähintään kaksi kuukautta ja se on ainoa mittaus, jota Näppä suosittelee. Muutaman päivän pikamittaukset eivät anna luotettavaa kuvaa kiinteistön kokonaistilanteesta.

Lisätietoja:
Suomen radonhallinnan liiketoimintapäällikkö Mikko Näppä, Raksystems p.  050 433 0523