Energiaketju varmistaa kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun

Raksystemsin Energiaketju on kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, joka kattaa rakennetun kiinteistön elinkaaren erilaiset energiatarpeet ja soveltuu kaikenlaisten rakennusten ja kiinteistöjen omistajille. Laaja valikoima energia-asiantuntijoita avustaa energiakysymyksissä kaikissa vaiheissa. Energiaketju jakautuu seuraaviin vaiheisiin: Energiansäästökartoitus, Hankesuunnittelu sekä Rakennuttaminen ja Valvonta.

Energiansäästökartoitus hoitaa kattavasti alkuselvityksen

Energiansäästökartoituksen tarkoituksena on auttaa tilaajaa selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet. Kartoitukseen voidaan sisällyttää energiatodistus, energia-avustuslaskenta, ilmatiiviysmittaus, lämpökamerahavainnointi, lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys sekä U-arvon mittaus. Kartoituksessa tuodaan kattavasti esille eri toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit.

Energiatehokkuus ja siihen liittyvät säästötoimenpiteet sekä -potentiaalit voivat olla vaikeasti hahmotettavia kiinteistön omistajille. Kilowattituntimäärät eivät kerro välttämättä tarkkaan mihin ostoenergiamäärät kohdentuvat, kuten esimerkiksi rakenteiden lämpöhäviöihin tai järjestelmän hyötysuhteeseen, jotta sen perusteella voisi tehdä päätöksiä. Energiansäästökartoituksella näihin päästään kiinni. Säästetyt eurot auttavat hahmottamaan tilanteen ja mahdollisuudet paljon paremmin.

Energiatodistusta varten selvitetään rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet sekä ostoenergianmäärä. Energiatodistus on pakollinen rakennuksen ja asunnon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus kertoo kiinteistön energiankulutuksen ja -tehokkuuden sekä osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Valtion energia-avustus auttaa taloyhtiöitä ja pientaloasujia energiatehokkuuden parantamisessa

Valtio jakaa vuoteen 2022 asti tai niin kauan kuin budjetti riittää avustusta energiaremontteihin. Hakukelpoisuus ja hakuprosessi ovat mietityttäneet useita taloyhtiöitä, minkä takia avustuksen hakemiseen on mahdollista saada apua, jotta tukirahaa tulee haettua oikein. Avustuksen tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta 32-44-% lähtötilanteeseen nähden.

Prosentuaaliset muutokset tarkoittavat E-lukuun seuraavanlaisia muutoksia:

RakennustyyppiYm:n asetuksen vähimmäistasoAvustuksen lisävaatimusVaadittu parannus yhteensä
Kerrostalo15 %20 %32 %
Rivitalo20 %20 %36 %
Omakoti-, pari- ja ketjutalo20 %30 %44 %

Energia-avustuksen valtion edellyttämät vähimmäistason parannukset.

Avustusta myönnetään pientaloille ja taloyhtiöille. Olemme tehneet avustuslaskelmia vuonna 2020 yli 60 taloyhtiöille ja avustuslaskelmat ovat menneet hyvin läpi. Laskelmilla on merkittävä vaikutus avustuksen määrään. Kun kiinteistö täyttää vaaditut edellytykset, voi hakija saada jopa 50% avustusta hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuksen jakamisella on aikaraja ja jaettava summa on rajallinen, mikä pakottaa taloyhtiöitä tekemään päätöksiä nopeasti. Energiasäästökartoituksen tilaamista suositellaan tammi- ja helmikuulle, jotta sääntömääräisissä kevätkokouksissa voidaan tehdä jo päätöksiä avustuksen hakemista varten. Energiatodistus on myös pakollinen avustuksen myöntämiselle.

Säästömahdollisuuksien tutkimista

Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvityksessä tehdään energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitystavoille tai rakenteiden parantamiselle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi öljy- tai kaukolämmöstä siirtymistä lämpöpumpputekniikkaan ja siitä seuraavia kustannussäästöjä.

U-arvon mittausta käytetään rakenteiden lämmönjohtokyvyn selvittämiseen. Raksystems on ottanut käyttöön uudenlaisen tavan mitata U-arvoa ensimmäisenä koko maailmassa. Nopeampi Rapid U-menetelmä mittaa rakennuksen eristävyyden rakenteita rikkomatta ja kustannustehokkaasti. Lämpökuvauksen voi suorittaa nykyään myös uudella kustannustehokkaalla menetelmällä. Lämpövuodot ja kosteusvauriot löydetään nykyään helpommin ilman nosturien käyttöä, sillä meillä on käytössä myös lämpökameradrone. Lämpökuvausdronet pääsevät kuvaamaan nykyään nopeasti ja tehokkaasti paikkoihin, mihin ei ennen ole helposti päässyt.

Haluatko tietää lisää mahdollisista energiansäästötoimenpiteistä ja valtion energia-avustuksesta? Ilmoittaudu mukaan Raksystemsin kokonaisvaltainen energiaketju ja ARAn avustus -webinaariin!

Raksystems Energiaketju