Henkilökunnan urapolun ja osaamisen kehittäminen on tärkeää

Yrityksen kasvu edellyttää jatkuvaa henkilöstön kehittämistä, sillä se lisää työn mielekkyyttä. Se on myös tärkeä osa Raksystemsin liiketoimintaa, sillä vahva ammattitaito lisää työntekijöiden muutoskykyä, kun yritys kasvaa ja markkinoiden vaatimukset muuttuvat. Miten Raksystemsillä tuetaan osaamisen kehittämistä työn ohessa? Haastattelimme HR-johtajaa Riia Lampeloa ja tradenomiksi työn ohessa valmistuvaa Meri Mäkistä.

Raksilaiset kehittävät osaamistaan säännöllisesti

Raksystems tarjoaa kattavasti mahdollisuuksia urapolun ja osaamisen kehittämiseen niin työssäkäyville työntekijöille kuin opintojen loppusuoralla oleville opiskelijoille. Moni onkin hyödyntänyt mahdollisuuden tähän mennessä.

Vuonna 2022 henkilöstömme koulutuspäiviä oli yhteensä 677. Tämä tarkoittaa noin 1,1 koulutuspäivää työntekijää kohden. Tahtotila on kasvattaa tätä entisestään”, Lampelo kertoo.

Henkilöstöhallinnon pääasiallinen rooli on seurata ja raportoida yrityksen strategian mukaisen kehittämissuunnitelman toteutumista. Suunnitelmaa hallitaan järjestelmässä. Yksilöllisten urapolkujen ja osaamisten kehittämisessä esihenkilöt eli lähijohtajat ovat avainasemassa. Koulutustarpeista ja -mahdollisuuksista keskustellaan meillä esimerkiksi esihenkilön ja työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa.

”Tyypillisiä työn ohessa toteutettavia koulutuksia meillä ovat erilaiset Eurofins Expert Servicesin tarjoamat sertifikaatit, mutta kyllä työ ohessa on suoritettu kokonaisia korkeakoulututkintojakin’’, Lampelo kertoo.

Rakennus- ja kiinteistöalan opintojen loppusuoralla oleville opiskelijoille tarjoamme myös harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja.

’’Kartoitamme vuosittain tilanteen’’, Lampelo jatkaa.

Tradenomiksi työn ohessa

Meri Mäkinen työskentelee Raksystemsillä HR-generalistina. Meri aloitti työssään keväällä 2022 ja hänen vastuualueisiinsa kuuluu esimerkiksi henkilöstöanalytiikka ja -prosessit.

”Aika paljon työpäivästäni menee myös lähijohtajien tukemiseen heidän työssään”, kertoo Meri.

Meri opiskelee työn ohessa tradenomiksi henkilöstöjohtamisen koulutusohjelmassa. Opiskelu on monimuotoista ja opintoja suoritetaan pääosin etänä. Työmatkat ovat myös hyötykäytössä, koska koulukirjat voi kivasti kuunnella äänikirjoina ja luennot webinaareina.

Työ on joustanut opintojen mukaan, mutta toisaalta opinnot ovat tukeneet työn tekemistä.

”Kouluprojekteja tehdessä on ollut luontevinta miettiä ne suoraan Raksystemsille, kun ympäristö ja toiminnot ovat valmiit ja itselle tuttuja”, Meri kertoo.

Tradenomin opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Meri sai perus- ja syventävät opinnot valmiiksi keväällä 2023. Opintoihin on kuulunut esimerkiksi henkilöstöjohtamisen kursseja, paljon lainsäädäntöä, kursseja palkitsemisjärjestelmistä, henkilöstörakenteista ja henkilöstön kehittämissuunnitelmista. Syksyllä olisi lopputyön aika ja tällä hetkellä pohdinnassa on vielä mielenkiintoinen aihe. Esihenkilön kanssa on tarkoitus löytää Raksystemsiä tukeva kokonaisuus.

Meri asuu miehensä ja 2-vuotiaan tyttärensä kanssa Porvoossa. Merin puoliso on yrittäjä ja opiskelee samalla maisterin tutkintoa, joten yhteinen aika on kortilla.

”Onneksi opiskelemme molemmat. Kun tytär on mennyt nukkumaan, niin istumme yleensä yhdessä myöhään yöhön opiskellen. Ei näitä turhaan sanota ruuhkavuosiksi”, Meri nauraa.

Lähijohtaja kannusti ja tuki opinnoissa

Opintopolku on osoittautunut oikeaksi valinnaksi ja Meri kokee pystyvänsä hyödyntämään kaiken koulussa opitun heti työssään. ”Esihenkilöni Riia on ollut aivan ihana ja tuntuu siltä, että hänkin haluaa hyödyntää heti kaiken oppimani”, kuvailee Meri. Esihenkilön tuki on ollut tärkeää opintojen kannalta.

Mitä pidemmälle Meri on edennyt opinnoissaan, sitä enemmän hän kokee saaneensa niistä myös työhönsä. Opintoihin sisältyy mm. useita työlainsäädännön kursseja, joiden kautta Meri kokee saaneensa paljon tietoa ja varmuutta työhönsä. Enää ei tarvitse tukeutua niin usein esihenkilöön tai lakipuolen osastoomme vaan omat taidot ja ymmärrys on karttunut.

”Pystyn ottamaan työlainsäädännöllisiin asioihin yhä enemmän kantaa ja auttamaan näin koko yritystä työssäni yhä paremmin”, Meri kertoo.

Millaista opiskelu työn ohessa on Raksystemsillä?

Meri suosittelee kaikille opiskelua työn ohessa

Merin työnkuva on laajentunut ja vastuu kasvanut opintojen myötä pikkuhiljaa. Koska opinnot työn ohessa voivat kuormittaa työntekijää, onkin tärkeää, että muutos on hidas ja luonnollinen sekä suunniteltu harkiten esihenkilön kanssa keskustellen.

Kannustan jokaista opiskelemaan työn ohella. Oli se sitten lyhyempi kurssi tai laajempi opintokokonaisuus – itsensä kehittäminen kannattaa aina. Raksystemsillä voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan esihenkilöösi ja henkilöstöhallintoon opintopolkuusi liittyen. Tehdään haaveistasi yhdessä totta!”, Meri summaa.