Julkisivukatselmus tuo varmuutta uudisrakentamisessa yleistyvien julkisivuongelmien varalle

Uudiskohteissa havaitaan yhä enemmän puutteita ja vikoja. Asuntojen epäkohdat tulee usein huomioitua suhteellisen hyvin, mutta julkisivujen puutteet jäävät huomioimatta. Miten uusi taloyhtiö varmistaa, että myös kiinteistön rakenteita suojaava julkisivu on varmasti kunnossa eikä siitä koidu lisäkustannuksia tai muita murheita?

Urakoitsijalla on puutteiden ja virheiden korjausvastuu

Kiinteistön rakennuttanut perustajaurakoitsija vastaa kiinteistöstä 10 vuoden ajan mutta vain piilevien virheiden varalta. Yleensä vastuuaika loppuu vuositarkastukseen. Vastuuaika alkaa siitä hetkestä, kun taloyhtiö on luovutettu osakkaiden hallintaan.

Urakoitsija järjestää vuositarkastuksen, kun rakennuksen käyttöönotosta on kulunut 12–15 kuukautta.

Tarkastus on taloyhtiölle tärkeä, sillä se on käytännössä viimeinen hetki raportoida mahdollista virheistä ja puutteista, niin että niiden korjaukset jäävät urakoitsijan vastuulle.

Reklamointiaika ja huoltokirjan mukainen kunnossapito

Urakoitsijan vastuu raukeaa ja korjauskustannukset jäävät taloyhtiön maksettaviksi myös parista muusta syystä. Puutteista tulee reklamoida määrätyssä ajassa sekä kiinteistöä tulee huoltaa ja kunnossapitää kiinteistön rakennuttaneen organisaation toimittaman huoltokirjan mukaan.

’’Julkisivurakenteiden tarkastusväli on esimerkiksi elastisten saumauksien osalta viisi vuotta’’, kertoo kuntotutkija Tommi Kaurila.

Mikäli kunnossapitotoimenpiteitä ei ole erikseen merkitty huoltokirjaan, kiinteistöä tulee huoltaa Rakennustiedon Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -kortin mukaisesti. Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä rakennuttajalle kolmen kuukauden sisällä puutteen löytämisestä.

Reklamaatio tulee muistaa myös uusia kolmen vuoden välein, muuten se vanhenee.

Julkisivuille tulee teettää erillinen tarkastus

Yleensä taloyhtiö suorittaa vuositarkastusta ennen puolueettomalla asiantuntijalle vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä suositellaan tekemään erillisveloituksella julkisivukatselmus, jolloin pystytään tarkastamaan myös räystäsliitokset ja muut julkisivuun liittyvät osat, joita ei maantasolta suoritettavassa ennakkotarkastuksessa pystytä tarkastamaan.

’’Julkisivuille kannattaa teettää aina erillinen tarkastus. Tarpeesta kertoo hyvin se, että 12–15 kuukauden ikäisten rakennusten julkisivuissa on havaittu keskimäärin neljäkymmentä puutetta’’, Kaurila kertoo.

Mitä julkisivukatselmukseen sisältyy?

Raksystemsin julkisivukatselmukseen kuuluu kohdekäynti, kuvallinen raportti ja lämmityskamerahavainnointi lämmityskaudella.

Kohdekäynnillä julkisivun kunto tarkastetaan visuaalisesti pinnoitteiden, elementtisaumojen, ikkunoiden, pellitysten, syöksytorvien, räystäskourujen, tikkaiden ja kattoturvavarusteiden osalta.

Käynnin aikana havaitut puutteet ja vauriot kirjataan raporttiin kuvien kera. Mikäli puutteita ilmenee, niille suositellaan jatkotoimenpiteitä ja -tutkimuksia.

Katselmuksessa kiinteistön julkisivujen kunto ja korjaustarve selvitetään dronen avulla. Drone on kameralla varustettu kauko-ohjattava lennokki.

’’EU on asettanut dronen lennättämiseen erilaisia vaatimuksia. Raksystemsillä on useita asiantuntijoita allekirjoittaneen lisäksi, joilla luvat ovat kunnossa’’, Kaurila toteaa.

Milloin laajempi kuntotutkimus on paikallaan?

Julkisivukatselmus on erityisen hyvä julkisivujen säännölliseen kunnossapitoon. Katselmus suositellaan tehtäväksi vähintään viiden vuoden välein.

Katselmus on edullinen tapa pitää huolta julkisivusta, sillä se maksaa vain noin kolmasosan laajemman julkisivuille tehtävän kuntotutkimuksen eli betonirakenteiden kuntotutkimuksen hinnasta.

Laajempi julkisivujen kuntotutkimus tulee teettää viimeistään 25-30 vuoden iässä. Toisinaan tutkimukset tulee tehdä jo aiemmin. Esimerkiksi mikäli kiinteistön ulkovaipan rakenteisiin suunnitellaan korjauksia, tulee betonirakenteiden kuntotutkimus toteuttaa suunnittelun tueksi.