Kevät on hyvää aikaa tarkastaa salaojien toimivuus

Aurinko on sulattanut pihoilta viimeisetkin lumikinokset ja tuhansia litroja sulamisvettä imeytyy maaperään talon ympäristöön. Jos salaojat ovat huolletut ja kunnossa, ei omistajalla ole suurta huolta sulamisvesistä, mutta jos tilanne on toinen, saattaa kellarissa tai talon sokkelissa piillä ikävä yllätys.

Liian usein kosteusvaurion syynä on se, että talojen salaojien toimintakunnosta ei ole pidetty huolta. KH-kortin mukaan salaojat tulisi tarkastaa kahden vuoden välein: salaojien tarkastuskaivoista käsin katsotaan, etteivät putket ole veden pinnan alapuolella eli järjestelmä ei ole tukossa.

Tarvittaessa myös kaivon pohjalle veden mukana kulkeutuva hienoaines poistetaan. Salaojien kuntoa kaivojen välillä voidaan selvittää myös videokuvauksella. Jos talossa on salaojat mutta ei tarkastuskaivoja, ne voidaan 1-tasoisissa perustusratkaisuissa asentaa myös jälkikäteen.

Talon omistaja voi näin keväällä tarkastaa salaojien tilanteen helposti kurkkaamalla salaojakaivoon. Jos kaivo on täpötäynnä tai aivan tyhjä, on syytä huolestua ja tutkituttaa salaojien kunto huolella.

10 yleisintä perustusten ja salaojituksen ongelmaa:

  1. Salaojat ovat perustuksiin nähden liian korkealla.
  2. Salaojia ei ole huollettu tai tarkistettu.
  3. Salaojajärjestelmästä puuttuvat tarkastuskaivot.
  4. Katon sadevedet on ohjattu salaojien tarkastuskaivoihin.
  5. Perustusten alus- ja vierustäyttöjen maa-aines on liian hienojakoista.
  6. Perustusten routasuojaus puuttuu.
  7. Kellarillisten perustusten maanvastaisten seinien vedeneristys puuttuu tai ei toimi.
  8. Rossipohjan tuuletus ei toimi.
  9. Rossipohjan maapohja on kostea.
  10. Rossipohjan säännöllinen tarkistus on laiminlyöty.

Älä tee näin!