Kymmenvuotias kiinteistö on tärkeässä kohtaa elinkaartaan

Kun rakennus lähenee kymmenen vuoden ikää, päättyy perustajaurakoitsijan eli myyjän vastuuaika. Ennen vastuuajan päättymistä kiinteistölle on suositeltavaa toteuttaa 10-vuotistarkastus ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Myös rakennuksen energiatodistus kaipaa uusimista, varsinkin, jos osakkailla on asunnon myynti tai vuokraaminen mielessä. Lisäksi taloyhtiön ensimmäinen kuntoarvio on ajankohtaista teettää 10-vuotistarkastuksen yhteydessä.

Reklamaatioaika

Mikäli rakennuksen valmistumisen ja suoritetun vuositarkastuksen jälkeen ilmenee puutteita, joita ostajan ei voida edellyttää havainneen vuositarkastuksessa tai sitä ennen, on myyjä vastuussa näistä niin sanotuista piilevistä virheistä kymmenen vuoden ajan siitä, kun asunto-osakeyhtiö on luovutettu osakkaiden hallintaan.

”Virheistä täytyy ilmoittaa myyjälle asuntokauppalain mukaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ne havaitaan tai ne olisi pitänyt havaita. Pikainen ilmoittaminen on tärkeää myös, jotta virheet saadaan korjattua, ennen kuin suurempia vaurioita pääsee syntymään”, kertoo Raksystemsin päälakimies ja hallintojohtaja Jarno Jaakkola.

Kun asukas tai isännöitsijä huomaa kiinteistössä reklamoitavaa, on siitä tehtävä kirjallinen reklamaatio rakennuttajalle kolmen (3) kuukauden sisällä epäkohdan löytämisestä. Neljän tai viiden kuukauden viivyttely voidaan katsoa liian pitkäksi viivästykseksi, jolloin asunto-osakeyhtiö ja ostajat voivat joutua puutteen korjauksen maksajiksi.

Kirjallisesti tehty reklamaatio on uusittavat kolmen (3) vuoden välein, mikäli rakennuttaja ei ole antanut reklamaatioon vastinetta, muutoin reklamaatio vanhenee.

Kiinteistön 10-vuotistarkastus

Kun rakennus on tulossa kymmenen vuoden ikään, on sille ennakoivan kiinteistönpidon mukaisesti hyvä tehdä Kiinteistön 10-vuotistarkastus. Tässä tarkastuksessa asiantuntija etsii kiinteistössä mahdollisesti olevia virheitä ja puutteita, joita ei sen ikäisessä rakennuksessa pitäisi vielä olla, ja joista myyjä on vastuussa asuntokauppalain mukaisesti.

”Kiinteistön 10-vuotistarkastuksen tarkoituksena on havaita myyjän vastuulle kuuluvat virheet, ennen kuin tämä vapautuu asuntokauppalain mukaisesta myyjän vastuustaan”, perustelee kuntotutkimusosaston osastonjohtaja Jari Marttinen.

Taloyhtiön ensimmäinen Kuntoarvio 10-vuotistarkastuksen yhteyteen

Kiinteistön 10-vuotistarkastus tehdään kolmihenkisen asiantuntijatyöryhmän voimin. Työryhmään kuuluvat rakenne-, LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat, jonka vuoksi usein sen yhteyteen suositellaan tehtävän taloyhtiön ensimmäinen Kuntoarvio, jonka pohjalta taloyhtiö saa PTS- eli pitkän tähtäimen suunnitelma -ehdotuksen.

Jatkossa Kuntoarvio on aiheellista teettää aina viiden vuoden välein suunnitelmallisen kunnossapidon toteuttamiseksi.

Kiinteistön täyttäessä pyöreitä ensimmäisen kerran, on suositeltavaa arvioida ainakin seuraavien kokonaisuuksien kunto RT-kortiston mukaisesti:

Energiatodistus asukkaan ja taloyhtiön apuna

Kiinteistölle laaditaan sen valmistuessa energiatodistus. Energiatodistus on tänä päivänä pakollinen kiinteistöä tai siinä sijaitsevia asuntoja myydessä tai vuokratessa.

Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, ja todistus tulee uusia ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Todistuksen avulla vuokralainen tai ostajaehdokas voi vertailla asuntojen ympäristövaikutuksia keskenään.

Kiinteistölle tehdään kokonaisvaltainen energialaskenta, jonka pohjalta asiantuntija laatii energiatodistuksen. Energialaskennassa selvitetään, kuinka energiataloudellisia kiinteistön rakenteet sekä järjestelmien tekniset ominaisuudet ovat. 

Energiatodistus on käytännöllinen työkalu myös taloyhtiölle kiinteistön ympäristövaikutuksien huomioimisessa ja parantamisessa. Laskennan tarkoituksena on saada rakennusten energiataloudellisuus paremmin keskenään vertailtaviksi. Voit lukea lisää energiatodistuksen hyödyistä täällä.

”Kymmenen vuotta vanhaan rakennukseen löytyy usein kannattavia toimenpidesuosituksia, sillä järjestelmät kehittyvät nykypäivänä merkittävästi esimerkiksi lämpöpumppujen, aurinkojärjestelmien ja automaation osalta”, Raksystemsin johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala painottaa­­­.

#otakiinteistöhaltuun

Vastuullinen kiinteistönpito on säännöllistä ja ennakoivaa, sen avulla ylläpidetään kiinteistön taloudellista arvoa ja kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Kiinteistönhoitoon kuuluu myös rakennuksen käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja ajantasaisten määräysten mukaisiksi. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.