Markkinakatsaus Suomessa käytettäviin ympäristösertifiointeihin

Suomessa erilaiset ympäristösertifikaatit ovat koko ajan enenevissä määrissä käytössä ja kiinteistöjä sertifioidaan jatkuvasti eri järjestelmien mukaan. Yleisesti sertifioinnilla tavoitellaan puolueetonta osoitusta vastuullisesta toiminnasta ja tukea kiinteistön vuokrattavuuteen tai mahdolliseen kauppaan.

Sertifiointien määrä kasvussa

Ympäristösertifioinnilla tarkoitetaan kolmannen osapuolen myöntämää osoitusta rakennuksen ympäristöystävällisestä suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Ne ovat olleet erityisesti käytössä kaupallisen uudisrakentamisen, mutta myös olemassa olevien kiinteistöjen, peruskorjauksien ja julkisen rakentamisen yhteydessä. Suurin osa sertifiointijärjestelmistä jakaakin sertifikaattinsa kahteen eri ryhmään; rakennusvaiheen kiinteistöihin ja olemassa oleviin rakennuksiin, jotka sertifioidaan eri kriteerein.

Suomen väkilukuun nähden kiinteistöjä luokitellaan paljon. Sertifiointijärjestelmistä LEED ja BREEAM ovat tunnetuimmat ja käytetyimmät sekä jatkavat koko ajan kasvuaan, mutta uusiakin järjestelmiä on tullut markkinoille, kuten RTS, WELL ja Joutsenmerkki. Yleisimmin sertifioituja kohteita ovat olleet perinteisesti toimistot ja kauppakeskukset, joiden lisäksi myös hotellien, logistiikkakeskuksien, terveydenhuollon kiinteistöjen ja koulujen sertifioinnit ovat lisääntyneet.

Sertifikaatti auttaa rahoituksen saamisessa

Yhä useammin sertifioinnin saaminen kiinteistölle on osana rahoituksen saamisen vastuullisuuskriteereitä. Kohde voi saada myös esimerkiksi paremmat rahoituksen ehdot korkean sertifiointitason avulla.

”Vihreä rahoitus voi tulla myös lähitulevaisuudessa osaksi asuntokauppaa, jolloin ympäristöystävällisemmät kohteet saavat helpommin rahoitusta ja paremmilla ehdoilla”, kertoo Raksystems GBS:n johtava asiantuntija Konsta Tuokko.

Suosituimmat järjestelmät

Suomessa on tällä hetkellä 272 LEED-sertifioitua rakennusta, joista 182 ovat hankevaiheen sertifiointeja (67 %) ja 93 käyttövaiheen sertifiointeja (33 %). Suomessa on tämän myötä eniten LEED-sertifiointeja väkilukuun suhteutettuna. Yleisin LEED-sertifioinnin taso on Gold, ja sertifioinnit jakautuvat seuraavasti: 15 % Platina, 65 % Gold, 15 % Silver ja 5 % Certified. Järjestelmä soveltuu erityisesti toimistojen, liiketilojen, hotellien, terveydenhuollon rakennuksien ja koulujen sertifiointiin. Ensimmäiset asuntojen LEED-sertifioinnit on myös hiljattain saavutettu, sillä Raksystemsillä on Pohjois-Euroopan ensimmäinen LEED Green Rater -pätevyys, joka vaaditaan asuntojen sertifiointiin. Raksystemsin markkinaosuus LEED-sertifioinneissa on yli 80 %.

BREEAM-sertifioituja kohteita on nyt Suomessa noin 410 ja viime vuonna BREEAM-sertifiointeja oli ensimmäistä kertaa enemmän kuin LEED-sertifiointeja. Suosiotaan on viime aikoina nostanut erityisesti käyttövaiheeseen keskittyvä BREEAM In-Use -sertifiointijärjestelmä. Suomessa onkin jo 339 BREAAM In-Use -sertifiointia, eli 80 % kaikista BREEAM-sertifioinneista. Asuinrakennuksia on sertifioitu jo yli 50.

Muut käytössä olevat järjestelmät

WELL-sertifiointi eroaa muista ympäristösertifiointijärjestelmistä, sillä se keskittyy enemmän ihmisten hyvinvoinnin ja fyysisen toimintaympäristön arviointiin. Suomessa on sertifioitu neljä kohdetta ja käynnissä on 10 projektia. Maailmanlaajuisesti uusien projektien määrä on voimakkaassa kasvussa.

RTS-sertifiointi on uudehko suomalainen järjestelmä, joka on Rakennustietosäätiön hallinnoima ja kehittelemä. Ensimmäiset sertifioinnit saavutettiin vuonna 2020 ja tällä hetkellä on yli 100 rekisteröityä hanketta käynnissä. Järjestelmä soveltuu parhaiten asuinkerrostaloille, kouluille, päiväkodeille ja muille julkisille rakennushankkeille. Sertifiointijärjestelmän taustalla ovat suomalaiset suunnitteluperiaatteet ja parhaat käytännöt. Nykyään myös esimerkiksi Nordea hyväksyy kahden tähden RTS-luokituksen vihreän asuntolainan myöntämisperusteeksi.

Joutsenmerkki on pohjoismainen sertifiointijärjestelmä, joka on paremmin tunnettu tuotteiden sertifioinnista. Joutsenmerkki soveltuu kuitenkin myös asuinkerrostaloille, kouluille, päiväkodeille ja pientaloille. Joutsenmerkillä ei ole eri luokitustasoja, vaan sen saa täyttämällä suuren määrän pakollisia vaatimuksia ja joitain valinnaisia kriteerejä. Suomessa on tällä hetkellä noin 14 Joutsenmerkki-rakennusta ja suosio kasvaa erityisesti kuntien hankeohjauksessa.

Kaiken kaikkiaan sertifiointien määrä on kasvussa, kun erityisesti käyttövaiheen luokitukset yleistyvät ja asuinrakennuksia sertifioidaan enenevissä määrin. Raksystems Green Building Services -divisioonasta löytyy pätevöityneet sertifioijat niin LEED-, BREEAM-, RTS- kuin WELL-sertifiointeihinkin hankevaiheessa sekä jo olemassa oleville kiinteistöille.