Mistä asioista raksilaisten työhyvinvointi koostuu?

On syksyinen päivä parhaimmillaan. Helsingin Arabiassa järjestettävään juoksutapahtumaan on ilmoittautunut paljon juoksijoita, mutta seasta erottuu siniseen supermiesasuun pukeutunut noin kahdenkymmenen hengen ryhmä. Tarkkasilmäinen erottaa ryhmän asuista Raksystemsin logon. Tapahtumaan osallistuminen on yksi näkyvimmistä keinoista kehittää yrityksemme ilmapiiriä ja työhyvinvointia, mutta mistä muista asioista raksilaisten työhyvinvointi koostuu? Haastattelimme eri asemissa ja tehtävissä työskenteleviä raksilaisia ja saimme vastauksen.

Työhyvinvointi on monen tekijän summa

Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi muodostuu turvallisesta, terveellisestä ja tuottavasta työstä hyvin johdetussa organisaatiossa. Hyvinvoivat työntekijät pitävät työtään mielekkäänä, palkitsevana ja elämänhallintaa tukevana.

Se, miten työhyvinvointi koetaan, on hyvin yksilöllistä. Paljon toimistolla aikaa viettävä työntekijä arvostaa yleensä enemmän työtilojen viihtyvyyttä, kun taas kulttuurista kiinnostunut työntekijä liputtaa kulttuuri- ja liikuntaetujen puolesta.

’’Jotta jokaisen raksilaisen ääni saataisiin varmasti kuuluviin, seuraamme ja ylläpidämme työhyvinvointia säännöllisesti. Esimerkiksi työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut ja sairaspoissaolojen seuranta ovat erinomainen apu asiassa’’, kertoo HR-koordinaattori Jenna Koivula.

Esimiehen merkitys työhyvinvoinnille on merkittävä

Esimiehillä on keskeinen rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimies näyttää toiminnallaan esimerkkiä ja hänen vastuullaan on varmistaa, että työnteon puitteet ovat kunnossa. Raksystemsin esimiestyö on konseptoitu, jotta kaikilla olisi samat lähtökohdat työn tekemiselle, siinä onnistumiselle ja siinä kehittymiselle.

Raksystemsin esimiehet korostavat vastauksissaan henkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin yhdistelmän merkitystä. Työpaikalla on hyvä työskennellä, kun työvälineet ja työergonomia ovat kunnossa ja siihen panostetaan. Pelkät hyvät työvälineet eivät kuitenkaan saa työntekijöitä viihtymään vaan myös motivoiviin työtehtäviin ja hyvään työilmapiiriin tulee satsata.

Kuntotarkastusyksikön johtaja Kim Malmivaara tuo esiin myös tärkeän pointin. Työhyvinvointi ei rajoitu vain työhön vaan se koostuu myös vapaa-ajasta.

’’Töiden ja vapaa-ajan pitää olla balanssissa. Myös vapaa-aikaa pitää olla ja siitä pitää pystyä nauttimaan’’, hän summaa.

Raksilaiset arvostavat työssä avoimuutta ja vaihtelevuutta

Kaikkien raksilaisten vastauksissa korostui selvästi pari asiaa. Työpaikan avointa ilmapiiriä ja työtehtävien monipuolisuutta pidettiin parhaimpina työhyvinvointia ylläpitävinä tekijöinä.

Moni raksilaisista kertoi työtehtävien olevan sopivan haastavia ja vaihtelevia, joka motivoi heitä. Avoimesta työilmapiiristä kielii se, että työntekijät kertovat saavansa vastuuta ja tuntevat, että heihin luotetaan. Myös rakentavaa palautetta annetaan säännöllisesti ja siihen reagoidaan sekä esimiehen että työntekijöiden toimesta.

Hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä on ollut monilla yrityksillä haasteita näin korona-aikana. Myös me teemme töitä sen eteen, että ilmapiiri pysyy kunnossa näinä haastavina aikoina.

’’Juoksutapahtumat jäävät luultavasti tältä vuodelta välistä, mutta henkilökuntaa kannustetaan tekemään yhdessä asioita muilla keinoin. Meillä on erilaisia harrastekerhoja, joihin kannustamme osallistumaan. Järjestämme myös säännöllisesti virtuaalisia tempauksia ja kahvihetkiä, joissa pääsemme keskustelemaan huikeiden työkavereidemme kanssa’’, lopettaa HR-koordinaattori Jenna Koivula.