Mistä tunnistaa hyvän korjaussuunnittelijan?

Taloyhtiön korjaushankkeen suunnittelijoiden tehtävä on laatia hankkeen suunnitelma-aineisto eli asiakirjat ja piirustukset. Suunnitelmien pohjalta taloyhtiö voi hakea rakennuslupaa sekä kilpailuttaa ja toteuttaa koko korjaushankkeen. Suunnittelun aikana lyödään lukkoon myös hankkeen kustannukset. Korjaussuunnittelijoilla on siis merkittävä rooli hankkeen onnistumisessa, joten tekijöiden valintaan panostaminen kannattaa.

Korjaussuunnittelija on kokenut

Hyvällä korjaussuunnittelijalla on kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden onnistuneesta läpiviemisestä. Suunnittelijan kokemusta arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin remontin laajuuteen ja kiinteistöjen rakennusaikakauteen. Esimerkiksi useaan kertaan remontoitujen kiinteistöjen linjasaneeraukset ovat aivan eri mittakaavan hankkeita kuin esimerkiksi uudempien kiinteistöjen parvekeremontit.

Korjaussuunnittelijan työ linkittyy hankkeen lähtötietojen saamiseen, muiden suunnittelijoiden tekemiseen ja taloyhtiön päätöksentekoon. Hyvä suunnittelija ymmärtää oman tekemisen vaikutuksen hankekokonaisuuteen. Hänellä on vahva tietämys kustannuksista, korjaustavoista ja materiaaleista.

Referenssikohdelistauksien lisäksi palautteen pyytäminen aiempien hankkeiden tilaajilta ja yhteistyökumppaneilta on suotavaa. Esimerkiksi isännöitsijöillä, projektipäälliköillä ja urakoitsijoiden työnjohdolla on yleensä hyvä näkemys siitä, miten suunnittelijoiden työ on sujunut hankkeessa.

Korjaussuunnittelija kuulee ja kuuntelee

Suunnittelijan tehtävänä on antaa vaihtoehtoja ja suosituksia taloyhtiön päätöksenteon tueksi. Hänen tulee osata esittää tarvittavat asiat perustellen ja ymmärrettävästi. Taloyhtiön hallitukset koostuvat pääasiassa maallikoista, joten kansankielellä laaditut perustelut sujuvoittavat hankkeen läpivientiä.

Hyvä suunnittelija perehtyy tarkasti kiinteistöön, lähtötietoihin sekä taloyhtiön toiveisiin ja tarpeisiin. Kun pohjatyö on tehty hyvin, muutoksia ei tarvitse tehdä myöhemmissä hankkeen vaiheissa. Jokainen kiinteistö ja taloyhtiö on omanlaisensa, joten on tärkeää päästä kaikki hankkeen osapuolet tyydyttävään lopputulokseen.

Tarpeeksi suuri suunnitteluorganisaatio

Hyvällä suunnitteluorganisaatiolla tulee olla hankkeen vaatimat resurssit. Laajemmat korjaushankkeet kestävät vuosia, joten ne vaativat organisaatiolta paljon erilaisia taloudellisia ja työvoimallisia voimavaroja. Hankkeisiin liittyy usein enemmän kuin yhden suunnittelualan osaamista, jolloin suunnitteluryhmään tarvitaan esim. erilliset arkkitehti-, rakenne- ja talotekniset suunnittelijat.

Suunnittelun aikana tulee esille usein lisätutkimustarpeita, jolloin tarvitaan kuntotutkijoiden työpanosta. Hyvästä suunnitteluorganisaatiosta löytyy tekijät myös kuntotutkimuksille ja muille asiantuntijapalveluille. Saman yrityksen sisällä toimintatavat ovat yleensä tutut, joten yhteistyö on sujuvaa ja aikaa säästyy.

Miten taloyhtiö hyötyy hyvän korjaussuunnittelijan palkkaamisesta?

Paras suunnittelija ei ole palkkausvaiheessa aina edullisin, joten suunnitteluun kannattaa panostaa. Hyvällä suunnittelulla vaikutetaan ratkaisevasti korjaushankkeen kustannuksiin sekä toteutuneisiin lisä- ja muutostöihin.

Hyvin tehtyjen suunnitelmien avulla urakoitsijan ei tarvitse tehdä urakkatarjouksiin riskivarauksia ja urakkatarjoukset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia. Säästö on merkittävä, sillä urakoitsijan lisätyövaraus on tyypillisesti laajoissa korjaushankkeissa kymmenen prosenttia. Hyvällä suunnittelulla se saadaan nipistettyä helposti puoleen, jolloin korjaushankkeen kokonaiskustannuksissa voidaan säästää jopa satoja tuhansia euroja.