Miten valmistautua taloyhtiön yhtiökokoukseen?

Taloyhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Kokouksessa päätetään taloyhtiön tärkeimmistä asioista, joten siihen osallistuminen on taloyhtiön osakkeenomistajalle erittäin tärkeää. Onhan asunnossa kiinni suurin osa osakkaan omaisuudesta ja yhtiökokouksen päätökset vaikuttavat suoraan asunnon arvon kehitykseen.

Yhtiökokoukseen osallistuminen kannattaa

Yhtiökokous järjestetään yleensä keväällä, kun tilikauden päättymisestä on kulunut maksimissaan kuusi kuukautta. Taloyhtiön hallituksen on järjestettävä ainakin yksi kokous vuodessa, mutta joskus ylimääräisille kokouksille on tarvetta.

Yhtiökokouksen avulla osakas pääsee vaikuttamaan taloyhtiön päätöksentekoon, mutta saa myös kokonaiskuvan taloyhtiön senhetkisestä tilasta. Osallistumalla kokoukseen osakas voi vaikuttaa mm. yhtiön saneerauksiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten putkiremontin ajoittumiseen, hintaan ja tekijään. Säännöllisesti kunnostettu ja huollettu taloyhtiö voi hyvin sekä varallisuuden, turvallisuuden että terveyden näkökulmasta.

Myös vuokralainen saa osallistua jossakin tilanteissa yhtiökokoukseen. Yhtiössä tulee tällöin olla yli viisi asuntoa ja käsiteltävän asian tulee käsitellä merkittävästi vuokralaisen kodin tai yhteisten tilojen käyttämiseen vaikuttavia asioita. Päätöksentekoon vuokralainen saa osallistua vain, mikäli hän edustaa vuokranantajaansa kokouksessa.

Tutustumalla yhtiökokouskutsuun pääsee vaikuttamaan asioihin

Kokouskutsu lähetetään isännöitsijän toimesta osakkaille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua. Kutsuun on kirjattu kaikki asiat, jotka yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään. Mikäli osakas ei pääse paikalle, hän voi valtuuttaa jonkun muun tulemaan tilalleen kokoukseen.

Osakkaan kannattaa valmistautua yhtiökokoukseen hyvissä ajoin. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin kannattaa varautua lukemalla esityslista ja muut kokousmateriaalit ajatuksella läpi. Myös esitettäviä kysymyksiä kannattaa valmistella etukäteen.

Mikäli osakas haluaa käsitellä jotain tiettyä asiaa yhtiökokouksessa, kannattaa se lähettää kirjallisena hallitukselle reilusti ennen kokouksen alkua. Lain mukaan yhtiökokouksessa voidaan päättää vain asioista, jotka lukevat kokouskutsussa. Mikäli osakkaan toivoma asia ei ehdi esityslistalle, siitä voidaan kuitenkin keskustella yhtiökokouksessa ja hallitus voi jatkaa sen käsittelemistä myöhemmin.

Taloyhtiön toiminta on määrätty laissa

Yhtiökokouksessa tarkasteltavat asiat on määrätty Asunto-osakeyhtiölaissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, kunnossapitotarveselvitys, tehdyt kunnossapito- ja muutostyöt, talousarvio, vastikkeiden ja muiden maksujen suuruus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.

Myös taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen tehtävä on huolehtia taloyhtiön hallinnosta ja sen toiminnan järjestämisestä. Hallitus saa itsenäisesti päättää vähäisemmistä yhtiön asioista, mutta suurimpiin toimiin se saa ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä.

Raksystems auttaa taloyhtiön hallitusta päätöksenteossa. Tekemämme Kuntoarvion ja siihen kuuluvan PTS:n eli pitkän tähtäimen suunnitelman avulla saadaan selville taloyhtiön kunnossapito- ja muutostyöt seuraavan kymmenen vuoden ajalle, joten lain vaatimus kunnossapitotarveselvityksestä täyttyy helposti.

’’Tarjoamme myös paljon muita palveluita, joiden avulla varmistetaan säännöllinen taloyhtiön kunnossapito. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!’’

Jarmo Myllärinen, Asiakkuuspäällikkö

Ennen yhtiökokousta kannattaa…