Ota kiinteistö haltuun ennakoivalla kunnossapidolla

Kiinteistön elinkaari alkaa rakentamisesta. Jo suunnitteluvaiheessa vaikutetaan kiinteistön tulevaan kestävyyteen, huollettavuuteen sekä kustannuksiin. Myös materiaali- ja järjestelmävalinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen hiilidioksidipäästöjen määrään niin rakentamis- kuin käyttövaiheessakin.

Kiinteistön elinkaari jatkuu rakennustyömaavaiheesta sen eliniän aikaisella hoidolla ja kunnossapidolla, aina sen purkuun asti. Rakennuksen elinkaareen mahtuu useita kunnon arvioinnin hetkiä, jotka johtavat pienempiin tai isompiin saneerauksiin. Kiinteistön omistajien määrittelemässä kiinteistöstrategiassa on asetettu yhteiset tavoitteet kiinteistönpidolle ja käyttöiälle: tavat, joilla rakennuksesta pidetään huolta.

Asiantuntija apuna ennakoivan kunnossapidon toteuttamisessa

Kiinteistön hoitaminen ja kunnossapito vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja asiantuntijuutta. Kunnossapito sisältää konkreettisia toimenpiteitä kiinteistön taloudelliselle ylläpidolle mahdollistaen samalla rakennuksen terveellisyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden sekä ekologisuuden.

Asiaan tulee suhtautua vakavuudella, sillä suurin osa varallisuudestamme on kiinni rakennetussa ympäristössä. Kiinteistöjen ympäristövaikutukset ovat myös merkittävät, Suomessa rakennukset aiheuttavat yli 30 % päästöistä.

Ilman ennakoivaa kunnossapidon konsultointia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä jätetään tekemättä osittain niiden kustannusten takia, vaikka korjausten kustannukset ovat kalliimmat ennakointiin verrattuna.

”Suunnitelmallisella ja oikein ajoitetulla korjaamisella taloyhtiö voi säästää jopa 30 prosenttia korjauskustannuksista. Ennakoiva kiinteistönpito vastaa kestävän kehityksen vaatimuksiin ja pitää taloyhtiön markkina-arvoa yllä myös tulevaisuudessa”, kertoo Raksystemsin kuntotutkimusosaston johtaja Jari Marttinen.

Jatkuva kiinteistöistä huolehtiminen on taloudellisempaa kuin massiiviset, kerralla suoritetut korjaukset. Parhaan taloudellisen tuloksen saamiseksi, on tärkeää ajoittaa isot korjaukset kiinteistön elinkaaren oikeaan vaiheeseen. Vain pitkäjänteisellä ja asiantuntevalla kiinteistön elinkaaren seurannalla, se on mahdollista.

Ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon avuksi on kehitetty useita työtä helpottavia konsultti- ja asiantuntijapalveluita, kuten kiinteistöjen kuntoarviot ja PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma sekä erilaiset kuntotutkimukset.

Avaimet vastuulliseen kiinteistön ylläpitoon

Talot tulee olla suunniteltu, rakennettu ja hoidettu kestämään ihmisiän. Kestävän ja terveen kiinteistön perustus luodaan rakennusta suunniteltaessa sekä rakennustyömaalla. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä parantaa jo asutun kiinteistön kurssia.

Asiantunteva isännöitsijä, kiinteistön huoltoyhtiö sekä taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden aktiivisuus luovat yhdessä ammattilaisten kanssa avaimet pitkäikäiseen ja taloudellisesti järkevään kiinteistöön. Hyvässä kunnossa pidetyn taloyhtiön arvo säilyy, kiinteistö houkuttaa uusia asukkaita myös tulevaisuudessa ja kodit tarjoavat turvallisen ympäristön asumiseen.

Korjausten ajoitus korreloi kustannuksien kanssa

Kiinteistön pitkä käyttöikä edellyttää sen säännöllistä huoltoa ja ennaltaehkäisevää korjaamista. Teknisen asiantuntijan säännöllisesti laatimien kiinteistön eri osa-alueiden kunnon selvitysten avulla voidaan suunnitella kiinteistön huolto, hoito ja kunnossapito sekä tulevat korjaustoimenpiteet.

Kauaskantoisella ajattelutavalla saneeraukset voidaan tahdittaa teknisesti ja taloudellisesti järkevimmin, sillä hankkeen ajoituksella on kokonaiskustannusten kannalta merkittävä rooli.

Keskeisintä on saavuttaa suunnitelmallinen toiminta. Tämä mahdollistaa keskittymisen eri ratkaisujen etsimiseen, kilpailuttamiseen ja kiinteistön omistajien taloustilanteen huomioimisen maailman politiikkaa unohtamatta.

#otakiinteistöhaltuun

Vastuullinen kiinteistönpito on säännöllistä ja ennakoivaa, sen avulla ylläpidetään kiinteistön taloudellista arvoa ja kuntoa sekä parannetaan asumisen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Kiinteistönhoitoon kuuluu myös rakennuksen käytön ja asumisen ympäristövaikutusten huomioiminen. Vanhemmissa kiinteistöissä tämä tarkoittaa taloteknisten järjestelmien päivittämistä energiatehokkaiksi ja ajantasaisten määräysten mukaisiksi. Uusissa kiinteistöissä suunnitelmallisuus ja huolenpito tulee aloittaa jo alkumetreiltä lähtien.

Taloyhtiön elinkaari Raksystems