Pientalojen ARAn avustukset

Pientalojen omistajat voivat hakea valtion energia-avustusta sekä avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun. Molempien avustuksien avulla pystyy kattamaan jopa puolet hankkeen kustannuksista.

Energia-avustuksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta vähintään 20 % nykysäännöksistä

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee pientalojen omistajia energiatehokkuuden parantamisessa vuoteen 2022 asti. Avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista. Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa pientalojen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi 44 prosentilla.  

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhönkin.

Avustukset ovat enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista. Avustuksen saajan on osoitettava korjauksen valmistuttua kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen lain mukaisesti teetetyllä rakennuksen Energiatodistuksella.

Ammattilaisen tekemällä Energiatodistuksella saat tietää kotisi E-luvun ja voit osoittaa sen paranemisen tukea hakiessa.

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun 

Valtion avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten pientalojen kuntotutkimuksiin sekä rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. Tuen tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja rakennuskannan laadun ylläpitoa. Valtion avustus myös tukee ja kannustaa omistajia toteuttamaan pientalojen korjauksia.

Pientalon omistaja voi hakea avustusta kuntotutkimukseen ja/tai asuinrakennuksen perusparannuksen suunnitteluun. Tutkimuksia tai suunnittelua ei saa aloittaa ennen kuin omistaja on saanut ARAlta luvan aloittaa tai avustuspäätöksen. Ennen avustuksen hakemista on pyydettävä pätevältä kuntotutkijalta tarjous kuntotutkimuksesta. Jos taas kuntotutkimus on tehty viimeisen 12 kuukauden sisällä, voi avustusta jo hakea. Mukaan on tällöin liitettävä kuntotutkimusraportti, jossa todetaan kosteusvaurio tai sisäilmaongelma. Liitteenä tulee olla myös todistus kuntotutkijan pätevyydestä.

Pätevä kuntotutkija suorittaa kuntotutkimuksen ja selvittää, löytyykö kodistasi kosteusvauriota tai sisäilmaongelmaa.

Hyödynnä asiantuntijaa avustuksien hakemisen kanssa

Korjaushankkeita suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita. Energiatukea haettaessa E-luvun pienentyminen on todennettava E-lukulaskennalla, joka käytännössä tarkoittaa Energiatodistusta. Avustuksen maksamisen yhteydessä toteutunut energiatehokkuuden parantuminen todistetaan päivitetyllä Energiatodistuksella.

Energiansäästökartoitus on Raksystemsin kattava palvelu, joka räätälöidään tarpeiden mukaisesti ja se sisältää energia-avustuksen hakupalvelun sekä energiatodistuksen E-lukulaskennalla. Pientalon omistaja saa ammattilaisen näkemyksen siitä, mitä ja miten kiinteistön energiatehokkuutta voitaisiin parantaa kustannusarvioineen.

Valtion kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun tarkoitettua avustusta kannattaa hakea Raksystemsin pätevää kuntotutkijaa hyödyntäen. Kuntotutkija todentaa olemassa olevan kosteusvaurion tai sisäilmaongelman, jonka korjauksen suunnitteluun tukea voi hakea.

Lisää valtion energia-avustuksesta pääset kuulemaan Raksystemsin koulutuksesta.